Aankondiging Ledenbijeenkomst maandag 3 oktober

Gezamelijke bijeenkomst met HR en  ALV   maandag 3 oktober 2022

Locatie: Voorburgstraat 14, 3037 MP Rotterdam

18:15 uur: inloop met broodjes
Agenda
19:00 uur start vergadering  – Samenwerking tussen Zoloro en de Hogeschool Rotterdam met Britt Voortman en Stella van Daal van de HR.
20:00 uur: ALV en voortgang projecten:
– financieel jaaroverzicht 2021,  contributie 2022 vaststellen, oproep nieuwe penningmeester
– inhoudelijke terugblik op afgelopen jaar/jaren
– update vanuit MTV: overname taken door Tiana
– aansluiting bij Paramedisch Netwerk Rotterdam en  Platform Organisatiegraad Paramedische Zorg,
– andere projecten die op dit moment van belang zijn voor eerstelijns logopedie? willen we nog steun van Samergo?

21:00 uur afsluiting

Graag aan- of afmelden via info@zoloro.nl

Tot maandag 3 oktober!