Agenda archief

2017:

Dinsdag 10 januari 2017 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

Maandag 6 februari 2017 Ledenbijeenkomst met de onderwerpen: actief ouderschap uitleg door David Kranenburg en ALV met stemming bestuursleden en vastleggen onderwerpen komend jaar.

Maandag 6 maart 2017 : Europese dag van de Logopedie 2017 met het thema: ‘Slikken is niet voor iedereen een feestje’ Klik op deze link voor materiaal, tips en ideeën voor het promoten van deze dag (voor leden van de NVLF).

Dinsdag 7 maart 2017 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

Dinsdag 21 maart 2017 Ledenbijeenkomst bij Logopediepraktijk Nesselande

Dinsdag 4 april 2017  Gratis symposium ‘Afasie na CVA’  bij Afasie Trainingscentrum Aafje Meerweide, Grote Hagen 98, Rotterdam. ‘Rotterdamse Afasie Therapie Studie (RATS3)’ en ‘afasie en (poli)klinische revalidatie’. Klik op de link voor meer informatie en aanmelden.

Donderdag 11 mei 2017 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

Woensdag 31 mei 2017 Ledenbijeenkomst Locatie: Logopediepraktijk Hoogvliet.

juni/Juli 2017 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

Woensdag 5 Juli 2017 Ledenbijeenkomst  ism de afdeling logopedie van de Hogeschool Rotterdam

Donderdag 14 september 2017 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

Woensdag 27 september 2017 Ledenbijeenkomst Locatie Stottercentrum Rotterdam, Provenierssingel 1-M, 3033 ED Rotterdam

oktober/november 2017: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

woensdag 8 November 2017: jaarlijkse Regiobijeenkomst Zoloro in de regio Rotterdam met het thema: MET TAAL… heb je een verhaal!

 

2016:

21 of 22 november 2016: Regiobijeenkomst logopedisten Rotterdam

20 november 2016: Wereld COPD dag

17 november 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

4 – 13 november 2016: Nationale dialoogdagen

22 oktober : Wereld Stotterdag

6 – 12 oktober : Week van de Opvoeding

1 oktober 2016: NVLF congres 2016

29 september 2016: Ledenbijeenkomst Zoloro

21 september : Wereld Alzheimerdag

15 september 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

8 – 14 september : Week van de Alfabetisering

6 juli 2015: Ledenbijeenkomst: Presentaties Afstudeeronderwerpen opleiding logopedie Hogeschool Rotterdam

30 juni 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

17 juni 2016: “Aankomend logopedisten in de rol van innovator” Eindpresentaties derde- en vierdejaars logopediestudenten praktijkgericht onderzoek. 

9 juni 2016: ZorgImpuls Zomercarrousel Gezondheid in positief perspectief met Machteld Hubert als spreker. Tijd: 17:00-21:00

23 mei 2016: Ledenbijeenkomst : Voorstel Onderzoekspilot: Logopedie koppelen aan VVE is kwaliteitsverhogend.

4 mei 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

16 april: wereld stem dag

15 april 2016: Alumnidag Hogeschool Rotterdam, deelname materialenmarkt

23 maart 2016: Ledenbijeenkomst met het thema: Eerstelijns logopedie en CJG Rijnmond

10 maart 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

6 maart : Europese dag van de Logopedie Klik op de link voor materiaal, tips en ideeën voor het promoten van deze dag (voor leden van de NVLF).

28 januari 2016: Ledenbijeenkomst inclusief nieuwjaarsborrel

14 januari 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

2015:

25, 26 en 27 november 2015: Cursus Systemisch Dialogisch werken binnen de logopedie.

25 november 2015: Materialenmarkt met workshops bij Auris

12, 19 en/of 26 november: Cursus Kind, Taal & Gehoor 2015 bij het Audiologisch Centrum van VUmc met o.a. op donderdag 26 november een presentatie over het afstudeeronderzoek van Alieke Breure: spraakverstaan van kinderen in het basisonderwijs: een benadering vanuit perceptie en akoestiek. Zie ook www.hearingminds.wikispaces.com 

17 november 2015:  Regiobijeenkomst logopedisten Rotterdam: Thema Evidence Based handelen in de praktijk en de Richtlijn Stotteren in de praktijk.

13 november 2015: NVLF congres

2 november 2015:  Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

8 oktober 2015: Workshop Apps in de logopedie (voor en door Zoloro-leden!) (gaat niet door wegens te weinig aanmeldingen)

23 september 2015: Ledenbijeenkomst: Presentaties Afstudeeronderwerpen opleiding logopedie Hogeschool Rotterdam

7 september 2015: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

6 juli 2015 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

9 juni 2015: ‘Gluren bij de buren’  bijeenkomst voor en door zorgverleners regio Rotterdam van ZorgImpuls, Medisch Centrum Hillegersberg

2 juni 2015: Ledenbijeenkomst en ALV o.a. met presentatie visiestandpunten 2015-2018 en samenwerking logopedisten Jeugdhulp.

18 mei 2015 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

12 mei 2015: Districtsbijeenkomst NVLF regio 2 bij hotel van der Valk Rotterdam Blijdorp

16 april 2015: Werelddag van de Stem

23 maart 2015: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

23 maart 2015: NVLF discussieavond rondom afbakening Logopedie op School 

6 maart 2015: Europese dag van de Logopedie lees meer op de website van de NVLF

9 februari 2015 Ledenbijeenkomst oa met ervaringsverhalen over de audit, samenwerkingsplan externe partners

19 januari 2015 Bestuursvergadering Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

2014:

27 november 2014: Regiobijeenkomst voor alle logopedisten over preventieve logopedie, TOLK en groep 0.

20 november 2014: Wereld COPD dag

20 november 2014: Bijeenkomst voor longpatiënten, inhoud: heesheid en stemklachten bij COPD, georganiseerd door het Longfonds.

10 november 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

7 – 14 november 2014: Nationale dialoogdagen

31 oktober 2014: Jaarcongres NVLF

22 oktober 2014: Wereld Stotterdag

6 – 12 oktober 2014: Week van de Opvoeding

3 oktober 2014: Landelijke dag voor logopedisten over het Angelman-syndroom in het Erasmus-MC.

26 september 2014: gesprek bestuur en leden Zoloro met Erwin Jansen en Louise Crama, relatiemanagers Achmea Zorg.

25 september 2014: Netwerkbijeenkomst NVLF, een afvaardiging van het bestuur van Zoloro is hier aanwezig.

21 september 2014: Wereld Alzheimerdag

16 september 2014: Ledenbijeenkomst, Uitwerken van de visie van Zoloro in concrete doelstellingen voor het meerjarenbeleidsplan. Locatie: ParamediPlus, Voorburgstraat 14, 3037 PM Rotterdam Noord. Het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

15 september 2014: Seminar Volksgezondheid Toekomst Verkenning in land, regio en stad. gerorganiseerd door CEPHIR

11 september 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

8 september 2014: Wereld Alfabetiseringsdag

8 – 14 september 2014: Week van de Alfabetisering

9 juli 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

1 juli 2014: herhalingscursus BHV voor logopedisten

24 juni 2014: Netwerkbijeenkomst NVLF. een afvaardiging van het bestuur van Zoloro is hier aanwezig.

18 juni 2014: thema-avond voor logopedisten op het Audiologisch Centrum voor Gehoor, Spraak en Taal, Heer Bokelweg 143, 3032 AD Rotterdam vanaf 17.30 uur

12 juni 2014: Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de (para)medische sector, Erasmus Expo en Congrescentrum Rotterdam. Meer info? Klik hier

12 juni 2014: Jongerenbijeenkomst Stottercentrum Rotterdam

4 juni 2014: Ledenbijeenkomst, ALV en presentaties van de Zoloro-werkgroepen. Locatie: Westkousdijk 169, 3029 BX Rotterdam

27 mei 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

15 mei 2014: Zomercarrousel ZorgImpuls

10 en 11 april 2014: SIMEA congres Passend Onderwijs: kiezen voor kansen.

3 april 2014: PAO-Symposium ‘Presentatie van het Nederlandstalig Dysartrieonderzoek voor volwassenen (NDO-V)’

31 maart 2014: Netwerkbijeenkomst NVLF

24 maart 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

18 maart 2014: Districtsbijeenkomst NVLF district 2: Rotterdam met de onderwerpen: Differentiatie: zorgverzekeraars denken aan een plusaudit, erkende specialisaties worden meer dan ooit noodzakelijk. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de logopedie; ‘Klaar voor de markt’: wat zijn de actuele ontwikkelingen voor de zorg (1e en 2e lijn) en het onderwijs en hoe bereid je je erop voor? ; Ledencommunicatie via de app: hoe komt de NVLF bij de leden in beeld

6 maart 2014: Europese dag van de Logopedie Klik op de link voor materiaal, tips en ideeën voor het promoten van deze dag (voor leden van de NVLF).

6 februari 2014: Ledenbijeenkomst in Museum Rotterdam inclusief rondleiding en bespreking o.a. over de kwaliteitstoets deel 1 en overleg met Achmea

3 februari 2014: Workshop doelgericht en SMART Rotterdam door de NVLF.

3 januari 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.