Agenda archief

2016:

21 of 22 november 2016: Regiobijeenkomst logopedisten Rotterdam

20 november 2016: Wereld COPD dag

17 november 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

4 – 13 november 2016: Nationale dialoogdagen

22 oktober : Wereld Stotterdag

6 – 12 oktober : Week van de Opvoeding

1 oktober 2016: NVLF congres 2016

29 september 2016: Ledenbijeenkomst Zoloro

21 september : Wereld Alzheimerdag

15 september 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

8 – 14 september : Week van de Alfabetisering

6 juli 2015: Ledenbijeenkomst: Presentaties Afstudeeronderwerpen opleiding logopedie Hogeschool Rotterdam

30 juni 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

17 juni 2016: “Aankomend logopedisten in de rol van innovator” Eindpresentaties derde- en vierdejaars logopediestudenten praktijkgericht onderzoek. 

9 juni 2016: ZorgImpuls Zomercarrousel Gezondheid in positief perspectief met Machteld Hubert als spreker. Tijd: 17:00-21:00

23 mei 2016: Ledenbijeenkomst : Voorstel Onderzoekspilot: Logopedie koppelen aan VVE is kwaliteitsverhogend.

4 mei 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

16 april: wereld stem dag

15 april 2016: Alumnidag Hogeschool Rotterdam, deelname materialenmarkt

23 maart 2016: Ledenbijeenkomst met het thema: Eerstelijns logopedie en CJG Rijnmond

10 maart 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

6 maart : Europese dag van de Logopedie Klik op de link voor materiaal, tips en ideeën voor het promoten van deze dag (voor leden van de NVLF).

28 januari 2016: Ledenbijeenkomst inclusief nieuwjaarsborrel

14 januari 2016: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

2015:

25, 26 en 27 november 2015: Cursus Systemisch Dialogisch werken binnen de logopedie.

25 november 2015: Materialenmarkt met workshops bij Auris

12, 19 en/of 26 november: Cursus Kind, Taal & Gehoor 2015 bij het Audiologisch Centrum van VUmc met o.a. op donderdag 26 november een presentatie over het afstudeeronderzoek van Alieke Breure: spraakverstaan van kinderen in het basisonderwijs: een benadering vanuit perceptie en akoestiek. Zie ook www.hearingminds.wikispaces.com 

17 november 2015:  Regiobijeenkomst logopedisten Rotterdam: Thema Evidence Based handelen in de praktijk en de Richtlijn Stotteren in de praktijk.

13 november 2015: NVLF congres

2 november 2015:  Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

8 oktober 2015: Workshop Apps in de logopedie (voor en door Zoloro-leden!) (gaat niet door wegens te weinig aanmeldingen)

23 september 2015: Ledenbijeenkomst: Presentaties Afstudeeronderwerpen opleiding logopedie Hogeschool Rotterdam

7 september 2015: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

6 juli 2015 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

9 juni 2015: ‘Gluren bij de buren’  bijeenkomst voor en door zorgverleners regio Rotterdam van ZorgImpuls, Medisch Centrum Hillegersberg

2 juni 2015: Ledenbijeenkomst en ALV o.a. met presentatie visiestandpunten 2015-2018 en samenwerking logopedisten Jeugdhulp.

18 mei 2015 Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

12 mei 2015: Districtsbijeenkomst NVLF regio 2 bij hotel van der Valk Rotterdam Blijdorp

16 april 2015: Werelddag van de Stem

23 maart 2015: Bestuursvergadering Notulen komen beschikbaar voor leden op de community.

23 maart 2015: NVLF discussieavond rondom afbakening Logopedie op School 

6 maart 2015: Europese dag van de Logopedie lees meer op de website van de NVLF

9 februari 2015 Ledenbijeenkomst oa met ervaringsverhalen over de audit, samenwerkingsplan externe partners

19 januari 2015 Bestuursvergadering Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

2014:

27 november 2014: Regiobijeenkomst voor alle logopedisten over preventieve logopedie, TOLK en groep 0.

20 november 2014: Wereld COPD dag

20 november 2014: Bijeenkomst voor longpatiënten, inhoud: heesheid en stemklachten bij COPD, georganiseerd door het Longfonds.

10 november 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

7 – 14 november 2014: Nationale dialoogdagen

31 oktober 2014: Jaarcongres NVLF

22 oktober 2014: Wereld Stotterdag

6 – 12 oktober 2014: Week van de Opvoeding

3 oktober 2014: Landelijke dag voor logopedisten over het Angelman-syndroom in het Erasmus-MC.

26 september 2014: gesprek bestuur en leden Zoloro met Erwin Jansen en Louise Crama, relatiemanagers Achmea Zorg.

25 september 2014: Netwerkbijeenkomst NVLF, een afvaardiging van het bestuur van Zoloro is hier aanwezig.

21 september 2014: Wereld Alzheimerdag

16 september 2014: Ledenbijeenkomst, Uitwerken van de visie van Zoloro in concrete doelstellingen voor het meerjarenbeleidsplan. Locatie: ParamediPlus, Voorburgstraat 14, 3037 PM Rotterdam Noord. Het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

15 september 2014: Seminar Volksgezondheid Toekomst Verkenning in land, regio en stad. gerorganiseerd door CEPHIR

11 september 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

8 september 2014: Wereld Alfabetiseringsdag

8 – 14 september 2014: Week van de Alfabetisering

9 juli 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

1 juli 2014: herhalingscursus BHV voor logopedisten

24 juni 2014: Netwerkbijeenkomst NVLF. een afvaardiging van het bestuur van Zoloro is hier aanwezig.

18 juni 2014: thema-avond voor logopedisten op het Audiologisch Centrum voor Gehoor, Spraak en Taal, Heer Bokelweg 143, 3032 AD Rotterdam vanaf 17.30 uur

12 juni 2014: Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de (para)medische sector, Erasmus Expo en Congrescentrum Rotterdam. Meer info? Klik hier

12 juni 2014: Jongerenbijeenkomst Stottercentrum Rotterdam

4 juni 2014: Ledenbijeenkomst, ALV en presentaties van de Zoloro-werkgroepen. Locatie: Westkousdijk 169, 3029 BX Rotterdam

27 mei 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

15 mei 2014: Zomercarrousel ZorgImpuls

10 en 11 april 2014: SIMEA congres Passend Onderwijs: kiezen voor kansen.

3 april 2014: PAO-Symposium ‘Presentatie van het Nederlandstalig Dysartrieonderzoek voor volwassenen (NDO-V)’

31 maart 2014: Netwerkbijeenkomst NVLF

24 maart 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.

18 maart 2014: Districtsbijeenkomst NVLF district 2: Rotterdam met de onderwerpen: Differentiatie: zorgverzekeraars denken aan een plusaudit, erkende specialisaties worden meer dan ooit noodzakelijk. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de logopedie; ‘Klaar voor de markt’: wat zijn de actuele ontwikkelingen voor de zorg (1e en 2e lijn) en het onderwijs en hoe bereid je je erop voor? ; Ledencommunicatie via de app: hoe komt de NVLF bij de leden in beeld

6 maart 2014: Europese dag van de Logopedie Klik op de link voor materiaal, tips en ideeën voor het promoten van deze dag (voor leden van de NVLF).

6 februari 2014: Ledenbijeenkomst in Museum Rotterdam inclusief rondleiding en bespreking o.a. over de kwaliteitstoets deel 1 en overleg met Achmea

3 februari 2014: Workshop doelgericht en SMART Rotterdam door de NVLF.

3 januari 2014: bestuursvergadering Zoloro. Notulen zijn beschikbaar voor leden op de community.