Zoloro zoekt leden

Veel logopedisten zijn enthousiast over Zoloro. Er zijn echter nog niet voldoende aanmeldingen om tot oprichting over te gaan. Voor wie nog twijfelt om lid te worden is de deadline voor het behalen van voldoende aanmeldingen verlegd naar 12 november.

Heeft u zich al aangemeld en wilt u dat Zoloro er komt? Motiveer dan ook uw collega’s om lid te worden. Er is op dit moment nog 1 aanmelding nodig.

Week van de Opvoeding

Van 10 tot en met 17 oktober is het Week van de Opvoeding.

Logopedisten voeden meer op dan je soms zou denken. Reden genoeg om als Zorggroep Logopedie Rotterdam aandacht te besteden aan de week van de opvoeding.

Zoloro heeft de ‘Opvoedbingo’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin aangepast. Zo is de ‘Opvoedbingo over taal’ ontstaan.

De bingo stimuleert ouders met anderen te praten over het praten van hun kind. De bingokaart bestaat uit vier vakken, waarin ouders antwoorden kunnen geven op vragen als: wat is uw beste tip om uw kind te stimuleren met praten? En: wat is de beste tip van uw kennis/vriendin?
Als alle vier de vakken vol zijn heb je bingo en mag de kaart worden ingeleverd.

Deze bingo kan in de wachtkamer worden neergelegd. De leukste inzendingen kunnen worden beloond met een prijs. Iedere logopediepraktijk bepaalt zelf wat er uitgeloofd wordt.

Download hier de opvoedbingo over taal

Niet alleen voor onze cliënten hebben we een leuke actie, ook voor logopedisten hebben we een aanbieding:

Tot en met 1 november 2011 is het boek ‘Moeders aan het stuur’ van Gerry de Rooij voor € 10,- te bestellen via Zoloro. Speciaal voor Zoloro is het boek in het kader van de Week van de Opvoeding voordelig beschikbaar gesteld (normale prijs € 14,95).

Over het boek:
Gerry beschrijft een groep moeders en kinderen en volgt de ontwikkeling die zij gedurende een schooljaar meemaken, vanaf het eerste huisbezoek tot de afsluiting van het seizoen. Zij doet dit op een respectvolle en open manier, die voor veel mensen in de praktijk herkenbaar en leerzaam zal zijn. Met name beroepskrachten die werken met allochtone moeders en hun kinderen. Maar ook voor de doelgroep zelf en beleidsmakers is het een interessant boek om te lezen. – Monique Daal, Daaladvies

Interesse? Stuur een mail naar info@zoloro.nl met als onderwerp: moeders aan het stuur.

 

Logopedisten voorop in de strijd!

Logopedisten gaan voorop in de strijd tegen laaggeletterdheid!
De Week van de Alfabetisering start start maandag 5 september 2011. Overal in het land vinden activiteiten plaats die aandacht vragen voor het belang van lezen, schrijven en rekenen
Dit jaar is het thema DOE MEE! en staat in het teken van de vele lokale initiatieven die de geletterdheid van kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen.
ZOLORO, de zorggroep voor logopedisten in Rotterdam, schrijft daarom in de week van de Alfabetisering een kleurwedstrijd uit voor kinderen tot 12 jaar. Bij de kleurplaat ontvangen de ouders een informatiefolder met concrete tips over lezen en voorlezen. De folders zijn te verkrijgen bij de de deelnemende logopediepraktijken in Rotterdam.
Diverse logopediepraktijken in Rotterdam houden ook een open informatie middag of ouderavond in het teken van de alfabetisering.

Waarom deze actie?
Het aantal analfabeten in Nederland groeit. In 1996 waren 1 miljoen Nederlanders analfabeet, in 2010 was dit aantal toegenomen tot anderhalf miljoen. Hoe kunnen we voorkomen dat over 15 jaar twee miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn?
Gelukkig is er goed nieuws: Rotterdam pakt de taalontwikkeling van jonge kinderen aan. Het bestrijden van laaggeletterdheid begint namelijk bij het aanpakken van taalachterstanden, omdat taalachterstanden leiden tot onderwijsachterstanden. Onderwijsachterstanden leiden op hun beurt weer tot laaggeletterdheid. Deze cirkel moet worden doorbroken. Logopedisten zijn experts op het gebied van taalontwikkeling. Iedereen die te maken heeft met een taalachterstand kan adviezen en training van een logopedist krijgen.

Aanpak op jonge leeftijd van belang
Het is belangrijk taalachterstanden op jonge leeftijd aan te pakken, samen met de ouders. Zo schrijft Lotte Henrichs in haar promotieonderzoek (2010) dat de manier waarop volwassenen peuters en kleuters benaderen van grote invloed is op de taalontwikkeling. Het is belangrijk dat ouders praten met hun kind. En veel voorlezen. Dat is de basis.
Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de achterstanden op het gebied van taal en lezen.
En wie dat moeilijk vindt? Die kan voor advies naar een logopedist gaan.

De kleurplaat moet worden ingeleverd voor 11 september.

Voor logopedisten
Download hier de bestanden:
Informatiefolder over voorlezen
Voorkant kleurplaat
Achterkant kleurplaat

Bijeenkomst in De Machinist

Maandag 3 oktober 2011 is er weer een bijeenkomst voor alle eerstelijns logopedisten uit Rotterdam.

Locatie: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam.

Tijd: Inloop tussen 18.30 en 19.00 uur.

Klik op onderstaande link voor het programma.

Uitnodiging bijeenkomst 3 oktober