Zoloro intern nieuws januari 2015

In deze nieuwsbrief:

nieuws

Data voor de Zoloro ledenbijeenkomsten 2015 bekend:

9 februari 2015 eerste ledenbijeenkomst. Op de agenda o.a. Een plan voor samenwerking met ELL, Auris, PPO en de kleine Plantage.

Netwerkbijeenkomsten:

Nieuw lid benoemd in Raad van Advies ZorgImpuls namens logopedisten

Overname Logopedie Nesselande.

 

Overname Logopedie Nesselande.

 

Naamloos1Per 1 januari is ‘Logopediepraktijk Guus Reuter’ overgenomen door Annemarie Ruitenburg – Voorberg. De praktijk gaat verder onder de naam ‘Logopedie Nesselande’.

We willen Annemarie van harte feliciteren met deze nieuwe stap en we wensen Guus veel succes met de veranderingen.

 

Nieuw lid benoemd in Raad van Advies ZorgImpuls namens logopedisten

Per 1 januari 2015 zal Geke Both deelnemen in de Raad van Advies van ZorgImpuls als afgevaardigde van de beroepsgroep logopedisten. De Raad van Advies vergadert 4 keer per jaar en heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder van ZorgImpuls, Femke Gronheid. In de raad worden ook de zeven andere eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd waar ZorgImpuls voor  bedoeld is. De raad bestaat nu uit de volgende leden:

 • Rick Zee (fysiotherapeut), voorzitter
 • Laura Bunnik (oefentherapeut), vicevoorzitter
 • David Oei (huisarts)
 • Kathleen Paal (diëtist)
 • Celine Leonard (verloskundige)
 • Herman Bruins (apotheker)
 • W.P. Parsowa (psycholoog)

De taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies staan beschreven in de statuten.

Netwerkbijeenkomsten januari 2015:

Vanuit Zoloro zijn Monique en Geke in januari 2015 aanwezig geweest bij 2 bijeenkomsten over de aanpak van taalachterstanden.

Beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 januari 2015 en was georganiseerd door het ministeries van SZW, OCW enVWS in samenwerking met het ministerie van en de gemeente Rotterdam. Dit was een verkenning met de partners van het ‘Taalnetwerk’ over de landelijke en Rotterdamse regionale taalaanpak

“In het eerste kwartaal van 2015 presenteren de ministers en staatssecretarissen van SZW, OCW en VWS hun integrale aanpak op taal. Gemeente Rotterdam start in 2015 met haar integrale aanpak in de vorm van het nieuwe beleidskader ‘Met taal versta je elkaar.’ (klik hier). We willen graag onze krachten bundelen in een gezamenlijke bijeenkomst die inzoomt op Rotterdam als casus, die als input dient voor de landelijke aanpak.”

Monique en Geke zijn hierbij aanwezig geweest. Na enkele presentaties van de ministeries en werkgevers of projectontwikkelaars die taalcursussen geven was er uitgebreid ruimte voor brainstormsessies over hoe bestaande projecten en instanties beter kunnen samenwerken.

Tweede Kamer Taaloffensief VVD

Verder kwam vanuit de NVLF de vraag of er een logopedist beschikbaar was om mee te gaan naar een gesprek over het  taaloffensief van de VVD. Dit gesprek met Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg vond plaats op 15 januari 2015, Monique was hierbij aanwezig. Het doel van de NVLF was om uit de praktijk te vertellen wat er gaande is rondom taalachterstanden. En hoe de positie van de logopedie in dat kader anders / beter zou moeten.

Ondertekening maatschappelijk convenant Jeugd

Op 27 januari 2015 vond de grootstedelijke ondertekening van het maatschappelijk convenant Jeugd door wethouder de Jonge plaats, lees hier meer. In het kader van alle wijzigingen in de Jeugdwet zijn in alle deelgebieden van Rotterdam de netwerkpartners die werken met kinderen opgeroepen om een deelconvenant te tekenen. Het bestuur heeft de indruk dat weinig logopedisten hiervan weten, terwijl de gemeente benadrukt dat het wijknetwerk ‘ontzettend belangrijk is’. Je kunt je eigen praktijk hiervoor aanmelden via de wijkteams in jouw wijk. Namens de leden van Zoloro zijn Jessica en Geke op 27 januari 2015 aanwezig geweest op de ondertekening in het Stadhuis. Lees hier meer… 

Verslag Ledenbijeenkomst 9 februari 2015

Op maandagavond 9 februari 2015 vond de eerste Zoloro-ledenbijeenkomst van 2015 plaats. De opkomst was hoog en het was een nuttige en gezellige avond met veel informatie-uitwisseling.

Op de agenda stonden o.a. :

 • Succesverhalen van onlangs vrijwillig geauditeerde praktijken in Rotterdam;  Tiana van Wijngaarden heeft hun ervaringen verteld en er was uitgebreid de mogelijkheid tot vragen stellen. 
 • Samenwerkingsplan Zoloro met externe partners zoals Jeugdhulp, Auris en ELL. 
 • Update meerjarenplan Zoloro 2015 – 2020

Op deze avond was er de mogelijkheid voor de leden om opnieuw gratis een stapel ‘Raffiefolder’ te ontvangen. Deze eenvoudige en toegankelijke voorlichtingsfolder over logopedie is gericht op jonge kinderen en hun ouders die binnenkort zullen beginnen met logopedische behandeling. De bedoeling is deze folder te verspreiden bij voorscholen, groepen nul, peuterspeelzalen en verwijzers zoals CJG en huisartsen. Indien je niet aanwezig kunt zijn, maar wel een stapel ‘Raffiefolders’ wilt ontvangen, dit even aangeven bij je afmelding, dan worden ze voor je apart gehouden.

Klik hier voor de agenda van de ledenbijeenkomst op 9 februari 2015

Het volledige verslag van de avond  staat hier op de community. Hierin vind je ook de link naar de presentatie en de uitslag van de enquête over het tarief verslaglegging (alleen voor leden)

Volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 2 juni 2015

Onderwerpen:

 • Algemene ledenvergadering met stemming over diverse onderwerpen
 • Presentatie meerjarenplan met uitgewerkte visiestandpunten
 • Overleg met logopedisten Jeugdzorginstellingen (Stek / de Kleine Plantage)

Ben je nog geen lid, maar zou je graag eens vrijblijvend kennismaken? Dat kan altijd tijdens een ledenbijeenkomst, je bent van harte welkom. Geef je op via info@zoloro.nl.

Lees hier meer over wat een lidmaatschap jou op kan leveren en wat de ervaringen van de leden zijn.

De beste wensen voor 2015!

Beste (aanstaande) collega en/ of samenwerkingspartner van Zoloro

Wij wensen u: 

Kerst en Nieuwjaarswens Zoloro
We hopen dat we onze samenwerking in 2015 kunnen voortzetten 
 
Met vriendelijke groet, het bestuur van Zoloro:
Monique de Kruijf
Jessica Immens
Brenda Goedhart
Geke Both

Wellicht wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, deze verschijnt ongeveer 4 keer per jaar. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom eerstelijns logopedie vanuit Zoloro. Inschrijven kan hier: https://www.zoloro.nl/nieuws/#nieuwsbriefInschrijving 

 
Wil je je direct aanmelden als Zoloro-lid? Dat kan natuurlijk ook als je aan de voorwaarden voldoet!
Zoloro is ook te vinden op Twitter, Facebook en LinkedIn

 

Herinnering uitwerking visiestandpunten

Omdat het belangrijk is dat ieder lid van Zoloro meedenkt over de plannen voor de komende 5 jaar, zijn alle actieve leden die niet aanwezig waren op de laatste ledenbijeenkomst gevraagd om alsnog mee te werken aan het meerjarenbeleidsplan. Per visiestandpunt zijn 4 leden geselecteerd om samen de uitwerking hiervan te verzorgen. Nog niet van alle groepjes is hierop een reactie gekomen.

Per visiestandpunt worden 3 vragen beantwoord, zo concreet mogelijk zodat de leden weten waar naartoe wordt gewerkt en wat de te volgen stappen zijn:
1. Herformuleer het visiestandpunt in een SMART-einddoel.
2. Welke concrete stappen moeten er gezet worden om dit doel te bereiken (maak een stappenplan)?
3. Welke middelen hebben we nodig om dit te bereiken?

De missie en bijbehorende visiepunten van Zoloro staan hier. Alle uitgewerkte punten voor 15 november opsturen naar info@zoloro.nl. Deze worden samengevoegd door het bestuur en daarna met alle leden gedeeld ter inzage.

Visiestandpunt 2 wordt uitgewerkt door:

 • Inge
 • Alieke
 • Marianne vd Giessen
 • Esther vd Does

Visiestandpunt 3 wordt uitgewerkt door:

 • Feikje
 • Janine
 • Wies
 • Manon

Visiestandpunt 4 wordt uitgewerkt door:

 • Anna
 • Jasmijn
 • Telli
 • Judith

Visiestandpunt 5 wordt uitgewerkt door:

 • Rob
 • Marianne Veldhoen
 • Renate
 • Liesbeth

Verslag regiobijeenkomst 27 november 2014

Op donderdagavond 27 november 2014 vond de derde regiobijeenkomst voor logopedisten plaats, georganiseerd door Zoloro. Deze jaarlijkse bijeenkomst is bedoeld voor alle logopedisten en studenten-logopedie uit de regio. Er waren 29 logopedisten en studenten logopedie aanwezig. Het thema van de bijeenkomst was: “Elkaar verstaan bij logopedie? Culturele sensitiviteit en motiverende gespreksvoering”.voorkant uitnodiging 27 november 2014

Na een heerlijk broodje met soep, opende Monique (voorzitter van Zoloro) de avond met een korte introductie van Zoloro. Daarna werd de workshop ‘Culturele diversiteit’ gegeven, door Mesut Dişli en Marianne Forthoren van het Kenniscentrum Diversiteit Rotterdam. De Rotterdamse samenleving is divers qua etniciteit, cultuur, leefstijl, overtuiging, leeftijd etc. In deze zin is de diversiteit een realiteit in de samenleving. De bedoeling is dat alle Rotterdammers optimaal geholpen en ondersteund worden in de dienstverlening. In verschillende beroepen hebben professionals vragen over de omgang met klanten van verschillende culturele achtergronden, zo ook de beroepsgroep van logopedisten. Tijdens de workshop van het RKD is hier dieper op ingegaan door middel van theoretische achtergronden, discussies en voorbeelden uit de praktijk.

Na de pauze was het tijd voor de workshop Motiverende Gespreksvoering. Deze werd gegeven door Vincent Kortleve, fysiotherapeut, cursusleider en coach bij ViaPerspectief. De leidraad bij deze workshop was:  Hoe vergroot je de betrokkenheid bij en effectiviteit van de logopedische behandeling door de motivatie van de patiënt te bekrachtigen. Om je gedrag aan te kunnen passen of iets nieuws te leren of vol te houden is het belangrijk je bewust te zijn van de ambivalentie van gevoelens rondom dat gedrag. Als logopedist kun je de patiënt hierbij begeleiden door met de juiste insteek het gesprek te sturen zodat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Het bestuur kijkt terug op een bijzonder interessante avond, met ruime mogelijkheden om te netwerken met collega’s uit de regio.

Bekijk en ‘like’ ook de Facebookpagina van ZolorothCABSO2FY

Lees hier meer over de doelen voor deze regionale bijeenkomst en een terugblik naar de eerdere edities in 2012 en 2013.

IMG_5510 IMG_5511 IMG_5534 IMG_5536 IMG_5539

Berichten in de community voor Zoloro-leden

Heb je een vraag, discussie-onderwerp, interessant artikel of een tip voor een netwerkbijeenkomst voor de Rotterdamse logopedist?

Leden van Zoloro kunnen zelf hun bericht in de community plaatsen. Zoek even naar het goede topic! De interne community voor Zoloro-leden is ontwikkeld om makkelijk en zonder teveel tijdsinvestering op de hoogte te kunnen blijven van alles wat er speelt in Rotterdam rondom ons vak. Berichten kunnen ook gemaild worden naar info@zoloro.nl.

In de interne community zijn recent de volgende berichten verschenen: