Acties WvdA2014, wat kun je zelf doen om logopedie te promoten?

logotvtZoloro heeft al veel in gang gezet om het voor de leden makkelijk te maken om logopedie beter op de kaart te zetten bij de bestrijding van laaggelettterdheid en taalachterstanden. Laat deze kans niet liggen en doe ook mee aan de acties!

  • Denk er aan om de kleurplaat op tijd (voor 10 september 2014) mee te geven aan kinderen in de praktijk, je eigen kinderen, je buurkinderen etc. Zet de link naar de kleurplaat ook op je Facebook-pagina, via Linked-In, Twitter, je (praktijk)website. Gebruik bij Twitter @Zoloro, @lezenschrijven en de hashtag #WvdA14, ‘Like’ de activiteiten van Zoloro en Lezen en Schrijven op Facebook. Volg Zoloro (@Zoloro) en Stichting Lezen & Schrijven via Twitter (@lezenschrijven) en retweet de berichten.
  • Verspreid de feiten over Laaggeletterdheid. Dit kan online, per mail naar je netwerk, via social media of print deze factsheet en hang hem bijvoorbeeld in je wachtkamer.
  • IMG_4282Logopedisten die lid zijn van Zoloro kunnen, naast de kleurwedstrijd, ook extra aandacht aan (voor)lezen besteden door een lees-/ vertelactiviteit te organiseren. Dit kan (het hele jaar door) door gratis gebruik te maken van het Kamishibai-verteltheater. Dit is een eeuwenoude Japanse voorlees- en vertelmethode, die nog steeds kinderen én volwassenen kan betoveren… Zoloro-leden hebben een workshop Kamishibai-vertellen gevolgd bij de Kleine Kapitein in 2013. Toen is door Zoloro ook een Kamishibai-theater met het verhaal ‘Raf de giraf’ aangeschaft. Lees hier meer over Kamishibai. Het theatertje dat eigendom is van Zoloro staat in de praktijk LogoPlus in Rotterdam-Noord. Neem even contact op met Geke als je deze wilt lenen: geke@logoplus-rotterdam.nl
  • Als dank voor onze aanmelding bij de Week van de Alfabetisering krijgt Zoloro gratis toegangskaartjes voor de Efteling. Deze zullen we verloten onder de Zoloro-logopedisten die meedoen aan onze kleurplaten-actie in combinatie met het verspreiden van de flyer ‘Voorlezen is leuk’. Leden van Zoloro die meedoen kunnen zich voor deze loting opgeven via info@zoloro.nl .

Acties Week van de Alfabetisering 2014

logotvtVan 8 t/m 14 september 2014 is het weer de Week van de Alfabetisering.

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie. Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich nog vaak daarvoor en zoeken hiervoor nog niet altijd hulp.

Er gaat echt een wereld voor je open wanneer je goed kunt lezen en schrijven, Een wereld waarin je eigen doelen kunt halen en je grenzen kunt verleggen. Een wereld waarin je je vrij kunt bewegen en waaraan je mee kan doen. Kortom: lezen en schrijven leidt tot een beter toekomstperspectief! Tijdens de Week van de Alfabetisering vragen verschillende organisatie extra aandacht voor het probleem van laaggeletterdheid. Het thema van de week is: Er is geen tijd meer te verliezen: het is Tijd voor Taal!

Lees hier meer nog meer feiten over laaggeletterdheid in Nederland.

Lees ook de publicatie Feiten en cijfers geletterdheid van de stichting Lezen en Schrijven.

VoorlezenOm aandacht te vragen voor taalontwikkeling, goed leren lezen en voorlezen worden de leden van Zoloro opgeroepen om de flyer ‘Voorlezen is leuk’ van Zoloro te verspreiden via de praktijken, peuterspeelzalen, basisscholen, CJG’s, huisartsen, andere paramedische praktijken etc. Deze flyer kan besteld worden via deze site.

Voor kinderen tot 12 jaar is door Zoloro aan deze actieweek een kleurwedstrijd gekoppeld. De thCABSO2FYkleurplaat: Week van de Alfabetisering 2014 vind je hier . Deze kun je downloaden en uitprinten (voor en achterzijde). Laat uw kind(eren) deze mooi inkleuren. De ingekleurde kleurplaat kan vóór 12 september 2014 opgestuurd worden naar: Zoloro p/a Westkousdijk 169, 3029 BX Rotterdam. De ingezonden kleurplaten zullen op de foto worden gezet en geplaatst worden op de (net nieuwe) Facebook-pagina van Zoloro (klik hier). De winnaar van de kleurwedstrijd ontvangt uiteraard bericht en een mooie prijs binnen het thema ‘Tijd voor Taal’!

Zoloro heeft deze activiteit ook aangemeld op de landelijke site van de stichting Lezen en Schrijven en via de lokale pers verspreid. Zie onze aanmelding: http://tijdvoortaal.nl/activiteit/kleurwedstrijd-en-verspreiden-van-flyers-over-voorlezen.

In de verschillende logopediepraktijken worden deze week ook andere acties georganiseerd rondom taalontwikkeling en (voor) lezen. Zo wordt bij Logopedie Charlois een vertelmiddag Kamishibai georganiseerd.

Zoloro voorbeeld van kwaliteit voor NVLF

logo_NVLFDe NVLF start in juli 2014 met een promotie/mediaplan om aandacht te vragen voor het vak logopedie en de contractering van eerstelijns logopedie. Het doel is om pro-actief de kwaliteit van de huidige eerstelijns logopedie aan te tonen en te etaleren, om op voorhand in de media te laten zien hoe goed onze zorg is. Hiervoor is input vanuit het werkveld hard nodig. Het bestuur van Zoloro heeft namens de leden een aantal onderwerpen uitgewerkt die de NVLF heeft verwerkt in een bulletin (klik hier) dat verstuurd zal worden naar de externe stakeholders van de NVLF.

Voor het verslag van de netwerkbijeenkomst bij de NVLF van 22 juni 2014 klik hier.

 

Missie en visiestandpunten Zoloro opnieuw geformuleerd

In 2013 is het bestuur met enkele leden van Zoloro gestart met een missie-/visietraject, onder begeleiding van de ROS ZorgImpuls, om zo te komen tot een betere structuur en een doorgaande lijn in de plannen.

In 2014 is dit traject afgerond en kunnen we de nieuwe missie en visie presenteren: missie visie

Klik hier voor de de nieuwe Missie en visiestandpunten van Zoloro.

Tijdens de volgende ledenbijeenkomst op 16 september 2014 gaan we de visiestandpunten van Zoloro met de leden uitwerken tot een meerjarenbeleidsplan.

 

Organisatie regiobijeenkomst 20 november 2014

Voor de Zoloro regiobijeenkomst voor logopedisten op 20 november 2014 worden nog 2 of 3 mensen gezocht die de organisatie op zich willen nemen. Uit eerdere brainstormsessies en reacties tijdens de eerdere bijeenkomsten is al een interessant thema naar voren gekomen: Ouderbetrokkenheid in de behandeling, eventueel aangevuld met de inzet van TOLK bij de behandeling. De organisatie hiervan is een leuk, kortdurend project waarmee je snel resultaat hebt en je draagt bij aan een belangrijk (het belangrijkste?) doel van onze vereniging: elkaar als collega’s in de stad leren kennen, kennis delen en netwerken.

Accreditatie heeft voor de overgrote meerderheid van de bezoekers van de vorige bijeenkomsten geen meerwaarde, blijkt uit de gehouden enquetes. Het lijkt dan ook niet nodig dit aan te vragen, waardoor er een stuk minder werk en geld nodig is.Wat wel geregeld moet worden: een of meer spreker(s), een avond-indeling, een locatie, een uitnodiging. De draaiboeken van 2012 en 2013 zijn beschikbaar en het bestuur is bereid om mee te denken en te sturen.

Als niemand zich hiervoor aanmeldt, zal het bestuur een oplossing bedenken: we kunnen dan denken aan een loting of op alfabetische volgorde leden aanwijzen, of we moeten besluiten dat deze regionale avond niet door kan gaan, dus wil je je kwaliteiten voor dit kleine en bij voorbaat leuke project inzetten? Meld je gauw aan!

Regionale ContractVertegenwoordiger gezocht

zorgverzekeraarsDe NVLF is hard op zoek naar een eerstelijns logopedist die namens de collega’s deel wil nemen aan de overleggen met de regionale grootste zorgverzekeraar Achmea. Nu wordt het hele land vertegenwoordigd door collega’s uit de regio Amsterdam, maar het is heel wenselijk dat er een collega uit de regio Rotterdam deel wil nemen. In dit overleg wordt regelmatig de inhoud van de contracten met eerstelijns logopedie doorgesproken en ben je dus aanspreekpunt voor je collega’s over dit belangrijke onderwerp.

Lees meer informatie over dit overleg en aanmelden voor deze functie op de site van de NVLF. Graag ontvangt Zoloro hierover ook een bericht wanneer je je hiervoor bij de NVLF hebt aangemeld (info@zoloro.nl) .

Verslag NVLF netwerkbijeenkomst 22 juni 2014

organigram_2012_Op woensdag 22 juni vond in Woerden een netwerkbijeenkomst plaats voor netwerken waarin leden van de NVLF samenwerken. Namens Zoloro waren Monique en Geke hierbij aanwezig.

Op het programma stonden twee presentaties rondom profilering van ons vak en de belangen van het eigen netwerk in de eigen regio/gemeente. De gemeenten worden steeds belangrijker in de verdeling van de financieën , daarom is het ook noodzakelijk dat de lokale netwerken hun gemeenteraad gaan benaderen en gaan lobbyen voor het behoud van goede en toegankelijke logopedische zorg.

Hoe pak je dit aan? In grove lijnen werd dit raamwerk geschetst:

  • Wie vertegenwoordig je in je netwerk, want zijn hún belangen: ‘ken je achterban’
  • Bij wie wil je iets bereiken: ‘ken je tegenpartij en verplaats je in hen’
  • Wat is je doel: ‘maak het concreet’
  • Waarom is dit je doel: ‘verzamel argumenten’
  • Hoe kun je dit doel behalen: ‘maak gebruik van een goede timing en gepaste middelen’
  • Wat zijn bij dit hele proces mogelijke valkuilen: ‘leer o.a. van de ervaring van andere partijen, zoek samenwerking met andere paramedische zorgverleners’

Het was daarnaast erg interessant van elkaars netwerk te horen en te leren. Het De NVLF heeft aangegeven Zoloro bij het uitwerken van een profileringsplan binnen de gemeente te willen gaan ondersteunen.

Daarnaast presenteerde de NVLF hun promotie/mediaplan voor najaar 2014 rondom de contractering van eerstelijns logopedie. Het doel is om pro-actief de kwaliteit van de huidige eerstelijns logopedie aan te tonen en te etaleren, om op voorhand in de media te laten zien hoe goed onze zorg is. Hiervoor is input vanuit het werkveld hard nodig. Het bestuur van Zoloro zal namens de leden een aantal onderwerpen uitwerken die de NVLF zal gebruiken voor het uitzetten van het promotieplan.

Het NVLF promotieplan najaar 2014 bestaat uit 3 fasen:

NVLF promoplan najaar 2014

Logopedist onmisbaar bij aanpak taalachterstanden

Zoloro is trots te kunnen vertellen dat alle basisscholen in de regio Rotterdam met een ‘groep nul’, aangeschreven zijn door de logopedisten van de werkgroep ‘groep nul’.

Deze scholen hebben een informatiepakket ontvangen over de mogelijkheden die logopedisten bieden bij de aanpak van taalachterstanden en het vroeg signaleren van taalstoornissen bij jonge kinderen. De logopedist is namelijk dé specialist op het gebied van taalontwikkeling. In Rotterdam hebben logopedisten daarnaast een grote expertise opgebouwd over de meertalige ontwikkeling.

Wordle

Lees meer over de aanpak van Zoloro op de pagina van ‘werkgroep groep nul’.

Kamishibai

Kami betekent ‘papier’ en shibai ‘drama’. Letterlijk vertaald dus ‘papieren drama’, ook bekend als vertelkastje. Het ziet eruit als een theater, maar dan zonder poppen. In een vertelkastje worden prenten getoond. Het lijkt een beetje op een poppentheater, maar dan zonder poppen. De platen worden op A3-formaat in een speciaal houten theatertje getoond. Elke plaat geeft een scène van het verhaal weer. Op de achterkant staat de tekst van de bijhorende prent uitgeschreven, als leidraad voor de verteller. De verteller verschuift de prenten en vertelt ondertussen het verhaal. Deze vorm is voor jong en oud leuk. Maar dat is niet het enige! Het kastje heeft ook allerlei educatieve toepassingen. Zo werkt het juist goed voor het stimuleren van de taalontwikkeling stimuleren bij kleine en/of meertalige kinderen en is het goed om de concentratie te leren opbouwen, ook bij kinderen die snel afgeleid zijn.

Lees hier veel meer over Kamishibai met o.a. werkbladen in een proefbachelor van Evelien Hugo van de Universiteit van Leuven.

Kijk ook eens op www.kamishibai.nl

IMG_4299 IMG_4282 IMG_4298 IMG_4289