Training Motiverende gesprekstechnieken (MI) bij ZorgImpuls

stripje-motiveren-2ZorgImpuls biedt deze training meerdere keren aan. Meerdere Zoloro-leden hebben deze training al gevolgd en zijn enthousiast. De kosten voor deze 2-daagse training zijn nu nog relatief laag, maak daar gebruik van! 

In de begeleiding van patiënten/cliënten zijn veel van de interventies van de hulpverlener gericht op het veranderen van (gewoonte) gedrag bij patiënten/cliënten. Vaak weten hulpverleners wel wat de ander zou moeten veranderen, maar niet hoe zij de ander zover kunnen krijgen. Veel goede adviezen worden geformuleerd en gegeven en toch niet opgevolgd en van de patiënt wordt dan gezegd dat hij niet therapietrouw is of weerstand heeft. Dit komt omdat hulpverleners te weinig aandacht besteden aan de motivatie om te veranderen.Het is belangrijk dat de hulpverlener een attitude ontwikkelt waarin hij/zij het zijn/haar professionele verantwoordelijkheid acht om niet alleen mensen een goed advies te geven, maar ook te ondersteunen in de motivatie om dit advies op te volgen. Deze training richt zich op het ontwikkelen van de gewenste attitude, de noodzakelijke kennis en de te beheersen gespreksvaardigheden om patiënten te ondersteunen bij hun motivatie tot verandering van gedrag (of gewoonte) en bij het volhouden en borgen van die verandering.

  • Doelgroep:Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Huisartsen, Logopedisten, Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Praktijkondersteuners somatiek, Verloskundigen
  • Deze training bestaat uit 2 dagen
  • Kosten:€ 150,00
  • Accreditatiepunten:16 uur voor alle beroepsgroepen behalve POH V&V 12 uur

Meer informatie op de website van ZorgImpuls.

Nieuwe secretaris Zoloro

Onlangs heeft Feikje Nassy het bestuur te kennen gegeven haar functie als secretaris te willen neerleggen. De afgelopen maanden werden de secretariele taken al uitgevoerd door Jessica Immens. De overige bestuursleden hebben daarom Jessica gevraagd om met ingang van 1 april 2014 officieel als secretaris plaats te nemen in het bestuur van Zoloro. We gaan ervanuit dat dit vanuit de leden geen bezwaar zal geven, anders horen we dit graag. Mocht je zelf graag in het bestuur deelnemen? Er is nu plaats voor 1 nieuw bestuurslid. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@zoloro.nl.

Het bestuur van Zoloro bestaat nu uit:

Monique de Kruijf

Monique de Kruijf, voorzitter

Jessica Immens, algemeen lid, interim secretaris

Jessica Immens, secretaris

Brenda Goedhart

Brenda Goedhart, penningmeester

Geke Both

Geke Both, PR en communicatie

 

Posteractie ‘Week van het jonge kind’.

Poster taalVan 6 tot 12 april 2014 is het weer de Week van het Jonge Kind. De NVLF heeft, om logopedie bij jonge kinderen tijdens deze week onder de aandacht te brengen, een poster-actie bedacht. Leden van de NVLF kunnen gratis 4 kind-en-taal posters bestellen en deze ophangen op plekken waar veel met kinderen wordt gewerkt, of waar ouders van kinderen komen. Er zijn al mooie selfies op Twitter en Facebook verschenen. Een digitale versie van de poster staat hier.

De site van Week van het jonge kind geeft tips aan organisaties zoals kinderopvang om aandacht te besteden aan deze week. Één van de tips is een logopedist uit te nodigen. Een mooie gelegenheid voor de logopedist om zich in het lokale netwerk te profileren.

Lees meer op: http://www.weekvanhetjongekind.com/ en https://www.facebook.com/NVLF1

Europese dag van de Logopedie op 6 maart 2014

Thema: Taalachterstandbanner_emailhandtekening_nieuw_klein

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met taal. Een peuter die weinig praat en onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt. Als de ontwikkeling van de communicatie niet goed verloopt kan dit ernstige gevolgen hebben. Voor de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière.Vroegtijdige signalering van spraak-taalproblemen is dus enorm belangrijk. Een logopedist kan de spraak- en taalontwikkeling van kinderen beoordelen en daarin adviseren.Voor meer informatie over de taal en spraak van kinderen: www.kindentaal.nl. Hier vindt u onder andere een snel-test voor het beoordelen van de spraak- en taalontwikkeling van uw eigen kind.

bron: www.logopedie.nl

Terugblik ledenbijeenkomst 6 februari 2014

1391704933153

“Op donderdag 6 februari jl. kwamen ongeveer 14 Zoloroleden bijeen in Museum Rotterdam. De tentoonstelling: “Echte Rotterdammers -wie denken we wel dat we zijn-” gaf een mooi overzicht van Rotterdam toen en nu. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 16 maart 2014. Zeker een aanrader! Kijk op www.museumrotterdam.nl. Na de ontvangst kregen we een rondleiding in het museum in de prachtige locatie in Las Palmas.

20140206_180039

Na de rondleiding werd er onder het nuttigen van soep en broodjes, in groepjes gesproken over de kwaliteitstoets zoals die is ingevoerd in de diverse softwareprogramma’s. Het werd duidelijk dat er bij een aantal programma’s en ook bij de logopedisten nog heel wat moet gebeuren om klaar te zijn voor de audit! De ene logopedist werkt al geheel met ICF en SMART-behandelplannen. De ander staat nog aan het begin van het gebruik en toepassing. Het was nuttig om elkaar te informeren en tips uit te wisselen. De gemaakte opmerkingen en tips worden gebundeld en naar de betreffende softwareleveranciers gestuurd.

Vervolgens werd de opgestelde brief aan Achmea besproken. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht naar aanleiding van reacties van leden. De brief zal nu verstuurd worden. (Leden kunnen de brief hier lezen.)

Tenslotte is er gesproken over een volgende ledenbijeenkomst en bestaande wensen voor te bespreken onderwerpen. Het was een zinvolle bijeenkomst op een unieke locatie!”

Liesbeth Spijkerboer, lid Zoloro

2014-02-06 18.09.54

 

“Taal is de motor van het leren”

Dr. Claudia Blankenstijn, sinds 2004 werkzaam op Curium-LUMC, houdt zich bezig met de taaldiagnostiek en taalbehandeling van horende, slechthorende en dove kinderen met een psychiatrische stoornis. Zij gebruikt hiervoor  Narratieve Taal-Teken-Therapie®. “Taal is de motor van alle leren op school. Als de taal beter wordt,  wordt ook het leren stukken makkelijker en gaan de  schoolprestaties omhoog.”

Meer dan 82% van de kinderen met een psychiatrische stoornis, zoals AD(H)D, ODD, ASS, angst- en/of depressieve stoornis, heeft daarbij ook een taalstoornis op alle gebieden van de taal. Het is van groot belang om bij deze groep kinderen (en volwassenen) te werken aan hun taalvaardigheid en de pragmatiek.

images

Voor logopedisten en ouders geeft zij cursussen Narratieve Taal-Teken-Therapie®. Lees meer hierover op www.claudiablankenstijn.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief via Publicaties.

ZorgImpuls prikbord vraag en aanbod voor eerstelijn in Rotterdam

bulletin-asideStel u bent als eerstelijnszorgverlener op zoek naar een arbeidsplaats, collega, stageplek, stagiair, behandelruimte, samenwerkingspartner of intervisiegroep … Dan heeft ZorgImpuls een handig communicatiemiddel voor u ontwikkeld. ZorgImpuls stelt op zijn website een digitaal prikbord beschikbaar voor vraag en aanbod voor de eerste lijn in de regio Rotterdam.

U kunt zelf een bericht plaatsen of direct reageren op berichten op het prikbord. Ook kunt u berichten delen met anderen. Benieuwd naar het prikbord? Neem dan een kijkje op www.zorgimpuls.nl/prikbord.

Ledenbijeenkomst ‘Ben jij al klaar voor de audits?’ 6 februari 2014

Na de succesvolle regiobijeenkomst van 14 november willen we graag in 2014 op dezelfde weg verder gaan.

Er is daarom exclusief voor Zoloro-leden een bijeenkomst gepland op donderdag 6 februari a.s. in Museum Rotterdam. Het belooft weer een gezellige, leuke en ook leerzame avond te worden. De avond is inclusief rondleiding over de tentoonstelling ‘Echte Rotterdammers’!

Bekijk hier uitnodiging ledenbijeenkomst . Er zijn bijna genoeg aanmeldingen om de avond door te laten gaan. De aanmeldingstermijn is daarom verlengd tot 30 januari 2014 , meld je aan via info@zoloro.nl ! Vermeld daarbij welk software programma je gebruikt. Let op: bij minder dan 15 deelnemers kan de avond helaas niet doorgaan. De agenda voor de avond vind je hier op de community.

voorkant

 

Ezelsbruggetjes voor communiceren

 

aNNAVilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Bij workshops over communiceren wordt regelmatig gebruik gemaakt van ezelsbruggetjes die de dialoog in de zorg ondersteunen. Bijvoorbeeld: ‘Laat OMA thuis’ (Oordelen, Meningen, Adviezen). Of ‘Maak je niet DIK’ (Denk In Kwaliteiten). Deze ezelsbruggetjes worden altijd goed ontvangen door de deelnemers aan de verschillende projecten en bijeenkomsten. Daarom zijn ze nu in postervorm voor iedereen beschikbaar. Nieuw in de reeks zijn de drie postertjes: ‘Smeer NIVEA’ (Niet Invullen Voor Een Ander), ‘Wees een OEN’ (Open Eerlijk Nieuwsgierig) en ‘Ik zeg geen nee….alleen weet ik niet hoe ik ja kan zeggen’.

Download de posters gratis, print ze uit en hang ze bijvoorbeeld op in de koffiekamer! Zo wordt iedereen er op een vrolijke manier aan herinnerd dat u OMA thuis laat en dat u een OEN mag zijn.

Je vindt de posters op de website van Vilans.

Terugblik Regiobijeenkomst 14 november 2013

IMG_4251Voor leden beschikbaar: de evaluatie van de regiobijeenkomst van 14 november 2013. 

De avond vond plaats in de mooie kinderboekhandel ‘de Kleine Kapitein’ in Rotterdam. Aanwezig waren 28 logopedisten en logopedie-studenten uit Rotterdam.

Naast een lezing en 2 workshops van Daniel Albering (tevens eigenaar van de winkel) over voorlezen aan jongens werd ook het Zoloro-product ‘Raffie’ gepresenteerd.

Dit is een voorlichtingsboekje voor kinderen (en hun ouders) die voor het eerst naar logopedie gaan. Hiermee worden zij voorbereid op wat er gaat komen. Ook staan er veel algemene logopedische adviezen en spelletjes in om bijv. de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren.

IMG_4246