Donderdag 14 november 2013 Regiobijeenkomst logopedisten

 

voorkant uitnodiging Zoloro bijeenkomst 14 november 2013

In 2013 wordt in het hele land ‘het jaar van het voorlezen’ gehouden. Omdat voorlezen een grote invloed heeft op spraak- en taalontwikkeling, wil Zoloro dit thema extra aandacht te geven. Daarom heeft Zoloro de maand november uitgekozen tot “de Rotterdamse voorleesmaand”.

Voor alle eerstelijns logopedisten en studenten logopedie wordt er op donderdagavond 14 november een bijeenkomst “Stoere jongens lezen ook” georganiseerd. Het thema is gekozen omdat het inleven in de belevingswereld van jongens voor vrouwelijke professionals soms kan moeilijk zijn. Hier vind je het volledige programma en kun je lezen hoe de aanmelding verloopt.

De locatie is de fantastische kinderboekenwinkel ‘De Kleine Kapitein’ waarin de eigenaar Daniel Albering met lezing en workshops ons op ideeën brengt hoe we jongens en hun ouders bij het voorlezen kunnen betrekken. Tijdens de bijeenkomst doe je inspiratie en ideeën op over het inzetten van verschillende typen boeken bij het stimuleren van de taalontwikkeling en woordenschat. Daarnaast wordt het Kamishibai-verteltheater geïntroduceerd. Dit is een methode om prentenboeken aan groepen voor te lezen met behulp van een theaterkastje.

Op deze avond kun je tegen 10% korting materialen aanschaffen in de winkel (uitgezonderd boeken). Je gaat met een goed gevulde tas (o.a. een goodieboek) en ideeën naar huis.

imagesWe wijzen er alvast op dat er in de omgeving van De Kleine Kapitein betaald parkeren is. Openbaar vervoer is een goed alternatief.

We hopen veel collega’s te ontmoeten! Direct aanmelden kan hier: https://www.zoloro.nl/symposium-stoere-jongens-lezen-ook/

Hartelijke groeten,

Werkgroep Zoloro-Symposium 2013
Monique de Kruijf en Liesbeth Spijkerboer

header

Interne nieuwsbrief september 2013 verstuurd

aankondiging zoek het boekDe leden van Zoloro hebben vandaag weer een interne nieuwsbrief gekregen met onder meer informatie over:

Ben je logopedist in de regio Rotterdam en wil je ook deze informatie ontvangen? Lees meer over lid worden van Zoloro.

Geen logopedist of niet werkzaam in Rotterdam e.o., maar wel op de hoogte gehouden worden? Meld je aan voor de nieuwsbrief over logopedie in Rotterdam e.o. 

Speurtocht ‘zoek het boek’ 8-15 september 2013: Week van de Alfabetisering

week_van_de_alfabetisering

Het thema van de Week van de Alfabetisering 2013, die dit jaar plaatsvindt van zondag 8 september tot en met zondag 15 september, is ‘Boek je toekomst!’. Hiermee laat de organisatie weten dat het kunnen lezen en schrijven essentieel is voor de invulling van je toekomst. Er gaat een wereld voor je open wanneer je kunt lezen en schrijven: een wereld waarin je je eigen doelen kunt halen en je grenzen kunt verleggen. Een wereld waarin je je vrij kan bewegen en waaraan je mee kan doen. Kortom: lezen en schrijven leidt tot een beter toekomstperspectief!

aankondiging zoek het boekDe Rotterdamse logopedisten aangesloten bij Zoloro doen graag mee aan deze actie-week. Logopedisten werken voornamelijk met kinderen en volwassenen met spraak- en taalproblemen. Bij deze problemen horen vaak ook een achterstand of stoornis in het lezen en schrijven. De logopedist kan hierin hulp bieden. In de logopedie-praktijken wordt daarom aandacht voor dit thema gevraagd door een speurtocht te houden voor kinderen. De speurtocht bestaat uit 8 vragen voor 3 verschillende niveau’s. De vragen zijn erop gericht de beginnende geletterdheid te bevorderen.

Verder besteedt Zoloro aandacht aan de actie-week door berichten op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Neem voor vragen en meer informatie contact op met Alieke Breure via info@zoloro.nl

 

 

Logopedie betrokken bij ‘Beter Presteren’

De voorjaarsrapportage 2013 van het programma ‘Beter Presteren’ is verschenen. ÉimagesCA45TF82én van de conclusies is: “Scholen geven aan behoefte te hebben aan verbetering van de kennis van het jonge kind bij de hbo’er en verbetering van kennis van opbrengstgericht werken bij de mbo’er. In vrijwel alle groepen is aandacht voor het betrekken van ouders. Nog niet overal is dat even effectief.”

Voor de samenwerking tussen de scholen en logopedisten ligt hier een grote kans. Logopedisten zijn dé experts op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Ook hebben logopedisten ervaring met het begeleiden en trainen van ouders in het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling bij hun kind en zo het terugdringen van achterstanden.

De werkgroep ‘groep nul’ van Zoloro werkt aan deze samenwerking en biedt scholen verschillende mogelijkheden om aan bovenstaande knelpunten te werken.

Zoloro komt graag in contact met scholen die hierin willen participeren.

Groep 0 – markt ouderbetrokkenheid

Op 24 april 2013 vond in de Rotterdamse Centrale Bibliotheek een ‘ouderbetrokkenheid-markt’ plaats op initiatief van de gemeente Rotterdam. De bezoekers van de markt waren medewerkers van basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

leden van werkgroep 'groep 0' actief op de markt ouderbetrokkenheid van stichting Taaloffensief

Zoloro-werkgroep ‘groep 0’ heeft zich hier gepresenteerd door middel van een marktkraam. Er werd een flyer uitgedeeld over ‘taalfeest’, het project om logopedie in groep 0 van de basisschool in te zetten. Door samenwerking met een logopedist van Zoloro kan iedere groep 0 komen tot een grotere ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling van peuters. Zo is het mogelijk dat een logopedist de ouders traint in het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van hun kind. Ook is de logopedist expert op het gebied van meertalige ontwikkeling. Daarnaast is het mogelijk dat een Zoloro-logopedie de kinderen screent op achterstanden of stoornissen op het gebied van spreken en luisteren. En verder is er de mogelijkheid tot een cursus voor de medewerksters van groep 0 om bijvoorbeeld het taalaanbod meer af te stemmen aan dat van de peuters. Zo kunnen zij leren spelenderwijs te komen tot een effectievere stimulering van de ontwikkeling van spreken en luisteren. Lees meer over de markt op de website van de gemeente Rotterdam. Lees meer in het persbericht van KLIK-onderwijsondersteuning.

Deze flyer is uitgedeeld aan bezoekers van de stand van TOLK en Zoloro op de ouderbetrokkenheidsmarkt.
Deze flyer is uitgedeeld aan bezoekers van de stand van TOLK en Zoloro op de ouderbetrokkenheidsmarkt.

“De Rotterdamse Voorleesweken”

Er wordt door de werkgroep PR gewerkt aan een promotie-actie in het najaar van 2013: de ‘Rotterdamse Voorleesweken’.

Deze actie zal bij de deelnemende logopediepraktijken georganiseerd worden in aansluing op het najaarssymposium van Zoloro.

Dit symposium zal in het teken staan van de invloed van (voor)lezen op de taalontwikkeling. We willen hiermee aansluiten op 2013 – het jaar van het voorlezen.

header

Districtsbijeenkomst NVLF in Rotterdam 15 mei 2013

Op woensdag 15 mei 2013 vond in Rotterdam voor district 2 van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een districtsbijeenkomst plaats. Onder de ruim 100 aanwezige logopedisten waren ook veel Zoloro-leden. Een belangrijk deel van de avond was ingeruimd voor het brainstormen over de mogelijkheden voor en gevolgen van verdere bezuinigingen op logopedie in de toekomst door het ministerie van VWS. Lees meer over het programma op de website van de NVLF. Er werden diverse standpunten over dit onderwerp goed doorgesproken. De NVLF zal alle genoemde mogelijkheden en argumenten voor haar leden verzamelen en daaruit een reactie formuleren en versturen aan minister Schippers.

Bron: www.nvlf.nl