Bestuur

Zoloro is een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam. De leden van Zoloro ondersteunen elkaar bij de uitvoering en de profilering van het vak logopedie. Met Zoloro vergroten we onze “slagkracht” om samen te werken met en aanspreekpunt te zijn voor organisaties binnen en buiten de zorg.

Het kenmerk van de vereniging is participatie van de leden in projectgroepen, de online community en tijdens de ledenbijeenkomsten.

De spil van Zoloro is de online community waar leden elkaar, producten en projecten weten te vinden. Daarnaast ontmoeten de leden elkaar jaarlijks op zes bijeenkomsten voor logopedisten in de regio Rotterdam.

Zoloro heeft een razend enthousiast bestuur, bestaande uit:

Gaby van der Venne, Anna Bugter en Brenda Goedhart

 

 

Volg ons ook op: Facebook, Twitter en LinkedIn

 

Mailadres: info@zoloro.nl

De statuten van Zoloro vindt u hier: Statuten

Visiestandpunten voor 2014 – 2018

  1.  Zoloro informeert patiënten, partners in de zorg en onderwijs en andere partners over de preventieve en therapeutische kant van logopedie bij zowel volwassenen als kinderen.
  2.  Zoloro is een centraal informatiepunt voor alles betreffende eerstelijns logopedie in Rotterdam. Zowel patiënten als partners in de zorg en onderwijs kunnen een (gespecialiseerde) logopedist vinden.
  3.  Zoloro bevordert de communicatie tussen zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor een patiënt. Gezamenlijke zorginhoudelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een richtlijn of zorgketen. Zoloro werkt mee aan projecten waarvan logopedie een onderdeel is.
  4.  De leden van Zoloro voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld door de NVLF en zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  5.  De leden van Zoloro zijn allen actief binnen de vereniging. Dit bevordert samenwerking en versterkt de onderlinge samenhang. Elk actief lid participeert in een werkgroep en zet zich in ten behoeve van de gehele vereniging. In de werkgroepen worden producten, protocollen en richtlijnen verzameld of – indien niet beschikbaar – ontwikkeld. Deze producten, beschikbaar in de online community, ondersteunen de aangesloten logopedisten in het uitoefenen van hun vak.
  6.  Bij veranderingen in het (regionale) zorgbeleid informeert en ondersteunt Zoloro haar leden.