Bestuursleden: 2 gevonden, nog 1 gezocht vanaf 2016!

nieuwemedewerkerZoals eerder bekendgemaakt heeft Jessica het bestuur te kennen gegeven haar functie als secretaris te willen neerleggen vanaf november 2015 in verband met zwangerschapsverlog, waardoor er op korte termijn extra aanvulling in het bestuur nodig is. Daarnaast hebben ook Monique en Geke beiden aangegeven op termijn hun functie graag te willen overdragen aan een nieuw bestuurslid, na hun termijn van 4 jaar (2012 – 2015). Er is daarom druk gezocht naar nieuwe bestuursleden en niet zonder resultaat!

Twee leden zijn bereid gevonden om vanaf 2016 in eerste instantie een half jaar mee te vergaderen en samen de taken van Jessica (secretaris) op te vangen. Dit zijn Nicoline van Veen en Marcella Kamp. Het bestuur is heel blij dat zij ervoor open staan om uit te testen of een bestuursfunctie bij Zoloro passend is. Tijdens de ALV in januari 2016 zal er gestemd gaan worden.

Afbeeldingsresultaat voor gezocht

Naast Nicoline en Marcella is er nog plaats voor 1 bestuurslid. Er zal uiteraard worden gezorgd voor een goede overdracht en inwerkperiode. Het meerjarenplan voor 2015-2019 ligt al klaar met de visie en missie van alle leden. De uitvoering hiervan is dus niet lastig, je stapt als het ware in ‘een rijdende trein’. Uit de afgelopen 4 jaar blijkt dat gemiddeld 6 bestuursvergaderingen per jaar voldoende zijn om alles goed te laten draaien. Hierin worden de ledenbijeenkomsten en de jaarlijkse regiobijeenkomst georganiseerd, de voortgang van lopende en/of nieuwe projecten besproken, de financiële status van de vereniging doorgenomen en de contacten met andere netwerken aangehaald.

Uit de reacties van eerdere en huidige bestuursleden valt te concluderen dat deelname in het bestuur als inspirerend wordt ervaren, de vergaderingen zijn efficiënt en praktisch, je krijgt energie van het breder kijken naar ons vak en ervaringen uitwisselen met collega’s. Heel graag hebben we voor eind november 2015  2 of 3 namen van enthousiaste leden die zich willen gaan inzetten in het bestuur. Bestuurlijke ervaring is niet nodig. Mail even naar info@zoloro.nl voor meer vrijblijvende informatie.

Lees voor meer informatie ook de notulen van de bestuursvergaderingen: https://www.zoloro.nl/community/forum/bestuur-2/