1elijns CVA Netwerk Rotterdam

Logo_CVA_Netwerk-wimZoloro-leden Graciële Fernandes, Feikje Nassy en Rob Zeijger zijn als logopedist ook lid van het 1elijns CVA-Netwerk Rotterdam (ECNR).

Dit is een netwerk van in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken in de wijk en zonodig ook zorg verlenen bij patiënten thuis. Zij bieden de zorg die de patiënt nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de woon- of werkomgeving. Het netwerk bestaat sinds 2013 en het is mogelijk om je hierbij aan te sluiten. Bekijk ook de website van het CVA-Netwerk Rotterdam voor meer informatie over alle betrokken disciplines, de eisen die aan de leden worden gesteld en de mogelijke zorg. Volg het netwerk ook op Twitter: @1elijnsCVA