De jaarlijkse Zoloro-HR bijeenkomst 29-11-2018

Programma symposium

‘Praktijkgericht onderzoek in de zorg voor Communicatie; de logopedist als coach!?’

Datum: 29 november 2018

Plaats:   Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198, Rotterdam

Organisatoren: Hogeschool Rotterdam (opleiding logopedie & kenniscentrum zorginnovatie-lectoraat zorg voor communicatie) en Zoloro (zorggroep logopedisten Rotterdam)

Deelname aan de avond is gratis. Aanmelding verplicht. 

Geïnteresseerd?
Meldt u dan aan via onze website
Aanmelden

 

Programma

18.15 – 19.00: lichte maaltijd

19:00 – 19:05: opening

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie

19:05 – 19:30: ‘Coaching? Ik zie toch wat nodig is!’

Gerda Brondijk en Monique Oudes, beide docent logopedie en tevens begeleidingskundige

19:30 – 20:00: Opbrengsten van het Zoloro-HR project ‘Met Taal Vooraan; Taalverrijking op de VVE’

Gaby van de Venne (Zoloro), Annelies Halm (HR) en Karin Neijenhuis (HR) (www.hr.nl/mettaalvooraan)

20:00 – 20:20: (ex-) Studenten verkennen het werkveld van de coachende logopedist-korte presentaties

  • De adviserende rol van pedagogisch medewerkers bij peuters met stotterverschijnselen (Ilham El Harouni)
  • Co-coaching van pedagogisch medewerkers – eerste ervaringen

20:20 – 21:00: Interactieve sessie: Wat doe jij al op het gebied van coaching?

 

De veranderende maatschappij, waarin bijvoorbeeld steeds meer kennis toegankelijk is voor de cliënt, vraagt een verandering in attitude van de logopedist. Waar voorheen advies en behandeling vooral een sturend karakter had, vraagt de cliënt zelf én vragen we nu inbreng van de cliënt en zijn omgeving. We willen de cliënt meer coachen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden. Hoe doen we dat eigenlijk? Wat doen wij al op een coachende manier en wat hebben wij daar nog in te leren? Behandelt de logopedist coachend of is de logopedist een coach? Dit zijn vragen die deze avond aan de orde komen.

In ons opleidingsprofiel wordt de rol specifiek als gezondheidscoach benoemd. In het huidig curriculum van de opleiding logopedie, en zeker in het nieuwe curriculum wordt hier veel aandacht aan besteed. Het staat hoog op de agenda. Daarom wordt er in het lectoraat Zorg voor Communicatie praktijkgericht onderzoek gedaan ter ontwikkeling en onderbouwing van interventies die de logopedist ondersteunen in het coachen van het cliëntsysteem.

In deze bijeenkomst wordt allereerst stilgestaan bij coaching in het algemeen, vervolgens wordt het project ‘Met Taal Vooraan’ gepresenteerd, waarbij pedagogisch medewerkers van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) zijn gecoacht door een logopedist. Na het delen van ervaringen van studenten over de coachende rol zal op interactieve wijze worden stilgestaan bij persoonlijke ervaringen met coaching door een logopedist.

Doel van deze avond is om zowel persoonlijke opbrengsten als samenwerkingsmogelijkheden tussen werkveld, onderwijs en onderzoek te exploreren.