Herinnering: Enquête verslaggeving aan en overleg met derden

Van diverse kanten kwam de vraag of het mogelijk is om namens de logopedisten van Zoloro een statement naar de scholen uit te zenden over logopedie op scholen en de kwaliteit van ons vak.

Daarnaast komt regelmatig in discussies naar voren dat er veel verschil is in hoe collega’s om gaan met overleggen op scholen of met leerkrachten en het schrijven van verslagen voor school of in opdracht van Auris of WSNS.

 

Om te inventariseren hoe de leden van Zoloro omgaan met de NZa- tarieven voor verslaggeving aan derden en overleg met derden, is er een mini-enquête met 6 korte vragen gemaakt.  De deadline voor het invullen van deze enquête is 17 januari 2015. Daarna zal er met de resultaten bepaald worden wat het beleid wordt in de samenwerking met de partners zoals bijvoorbeeld PPO Rotterdam en Auris. Mogelijk kunnen we in 2015 met de uitkomsten van deze enquête als groep afspraken over de tarieven maken.

Graag dus jullie reacties hierop via het formulier dat hier je vindt op de community. Ook eventuele reacties op de enquête zijn welkom onder het bericht in de community.

Alvast bedankt namens het bestuur.