Gezocht: bestuurslid Zoloro

vrijwilliger3-325x294Naast Anna en Gaby is er nog plaats voor minimaal 1 bestuurslid. Er zal uiteraard worden gezorgd voor een goede overdracht en inwerkperiode. Het meerjarenplan  ligt al tot en met 2019 klaar met de visie en missie van alle leden. De uitvoering hiervan is dus niet lastig, je stapt als het ware in ‘een rijdende trein’. Uit de afgelopen 5 jaar blijkt dat gemiddeld 6 bestuursvergaderingen per jaar voldoende zijn om alles goed te laten draaien. Hierin worden de ledenbijeenkomsten en de jaarlijkse regiobijeenkomst georganiseerd, de voortgang van lopende en/of nieuwe projecten besproken, de financiële status van de vereniging doorgenomen en de contacten met andere netwerken aangehaald.

Uit de reacties van eerdere en huidige bestuursleden valt te concluderen dat deelname in het bestuur als inspirerend wordt ervaren, de vergaderingen zijn efficiënt en praktisch, je krijgt energie van het breder kijken naar ons vak en ervaringen uitwisselen met collega’s.

Lijkt het je leuk om je te gaan inzetten in het bestuur? Bestuurlijke ervaring is niet nodig. Mail even naar info@zoloro.nl voor meer informatie.

Lees voor meer informatie ook de notulen van de bestuursvergaderingen: https://www.zoloro.nl/community/forum/bestuur-2/