Hulp en ondersteuning thuis

moeder-met-kidsIn Rotterdam zijn recent 2 nieuwe bedrijven gestart die hulp en ondersteuning thuis aanbieden aan mensen voor dingen die zij niet (meer) zelf kunnen. Zo zijn er het Wijkleerbedrijf en de stichting DoorDeWijks.

Bij het Wijkleerbedrijf zijn het stagiairs die een beroepsopleiding in de zorg volgen en werkzoekenden die hiermee ervaring op kunnen doen in het werken met mensen.

Bij DoorDeWijks wordt er een kleine vergoeding gevraagd en wordt er zonder indicatie hulp op allerlei terreinen geboden door wijkbewoners.

Wellicht kan deze hulp ook ingezet worden voor ondersteuning bij de oefeningen voor logopedie en voor het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen.