Hulp gevraagd voor onderzoek Voorlichtingsfilmpje Logopedie

Beste logopedisten,

Wij zijn drie studenten van de Hogeschool Rotterdam en studeren Logopedie. Momenteel volgen we de minor Meer Taligheid. Deze minor staat in het teken van taal, cultuur en diversiteit. Vanuit de minor voeren wij een project uit rondom de voorlichting over logopedie aan mensen met lage gezondheids-vaardigheden.

Dit onderzoek voeren wij uit in opdracht van Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro). In 2014 heeft Zoloro het boekje ‘Raffie’ ontwikkeld. In dit boekje werd uitgelegd wat logopedie inhoudt en werden tips gegeven voor het stimuleren van de spraak/taalontwikkeling. Dit boekje bleek echter voor ouders met lage gezondheidsvaardigheden te moeilijk te zijn. Deze ouders gaven aan dat het boekje te veel geschreven informatie bevatte en dat ze meer behoefte hadden aan voorlichting in de vorm van een filmpje. Wij zijn door Zoloro gevraagd om dit voorlichtingsfilmpje tijdens het betreffende project vorm te geven. Door middel van het voorlichtingsfilmpje moeten de ouders een beter beeld krijgen van wat logopedie inhoudt en wat zij kunnen verwachten tijdens het logopedisch behandelproces.

Nu we het animatiefilmpje vormgegeven hebben, zijn we erg benieuwd naar wat u als zorgverlener hiervan vindt. Daarom willen we u vragen de bijbehorende enquête na het bekijken van het filmpje in te vullen. De gegevens zullen anoniem blijven en zullen enkel voor dit onderzoek worden gebruikt. We willen u erop attenderen dat het gemaakte animatiefilmpje echt een allereerste concept is en er in grote lijnen nog veel dingen voor verbetering vatbaar zijn. We willen u vragen hier in uw beoordeling rekening mee te houden.

Het animatiefilmpje vindt u hier: https://publish.animatron.io/5f55215aeec1833b3af04983?w=640&h=360&a=1&r=0&c=01

De enquête vindt u hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcG32C1gsb7utAnyFIY5unvrI3XJrbQJxKLKxPbwktxFddUw/viewform

Hartelijk bedankt voor uw medewerking, met uw hulp kunnen ouders meer informatie over logopedie ontvangen en zo beter geholpen worden.

Met vriendelijke groet,

Demi de Groot
Alize Schot
Mandy Zwinkels

Logopediestudenten