Ondertekening Maatschappelijk convenant Jeugd

Op 27 januari 2015 vond in het Stadhuis van Rotterdam de grootstedelijke ondertekening van het maatschappelijk convenant Jeugd plaats. Dit convenant werd getekend door netwerkpartners uit de hele stad en wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge.  In het kader van alle wijzigingen in de Jeugdwet zijn in alle deelgebieden van Rotterdam de netwerkpartners die werken met kinderen opgeroepen om een deelconvenant te tekenen, lees hier meer.

Namens de leden van Zoloro zijn Jessica en Geke hierbij aanwezig geweest en hebben zij de verschillende convenanten ondertekend.

Het bestuur heeft de indruk dat weinig logopedisten hiervan weten, terwijl vanuit de gemeente benadrukt wordt dat juist het wijknetwerk ‘ontzettend belangrijk is’. Wij zijn als eerstelijns logopedisten belangerijke partners binnen de zorg voor de jeugd in de wijk. De verschillende convenanten zijn per wijk opgesteld en zullen in de toekomst nog worden herzien en vernieuwd. We raden alle logopedisten dan ook aan om namens je eigen praktijk via de wijkteams of CJG in jouw wijk informatie te verkrijgen en zo ook in jouw wijk netwerkpartner te worden als het gaat om Jeugdzorg.