Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Vanaf 2016 is Zoloro bezig geweest met het schrijven van de Pilot ‘logopedie op de VVE is kwaliteitsverhogend’.
De pilot heeft de naam:

Met Taal Vooraan!

Waarbij ‘vooraan’ staat voor: VOORdoen, Aangeven, Afwachten, Nadoen.

Vanaf 2016 zijn leden van Zoloro druk bezig geweest met o.a. de Hogeschool Rotterdam om een subsidieaanvraag te kunnen doen bij CityLab010 voor een Pilot op drie peuterspeelzalen/VVE’s (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie).

De aanvraag is ingediend en goedgekeurd!

Je kunt het plan lezen op: https://www.citylab010.nl/plannen/mettaalvooraan-taalverrijkingopdevve.

In 2018 wordt dit pilotplan uitgevoerd door Zoloro in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en geëvalueerd door het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam.

Meer informatie vind je hier:
De projectpagina van de Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/evidence-based-care/met-taal-vooraan/project/#flex

De nieuwsbrief van het project:
http://kenniscentra.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=jVV2Fk37vTcMciC&actId=31488756&command=openhtml

Een artikel in het Rotterdams Onderwijs Magazine van december:
http://www.romnieuws.nl/sites/default/files/artikelen/pdf/2_trainen_in_taal.pdf

 

Aanleiding

Achtergronden en aanleiding van dit pilotplan zijn onder andere te vinden in gepubliceerde artikelen zoals deze:

‘Vroegtijdige signalering door professionals helpt achterstanden voorkomen!’

Laaggeletterdheid in een groot probleem in Rotterdam. Daarom hebben vier Rotterdamse politieke partijen de handen ineen geslagen en samen de initiatiefnotitie De 10 voor taal opgesteld. Hierin formuleren GroenLinks, PvdA, VVD en NIDA tien actiepunten om taalachterstanden in Rotterdam weg te werken. De 10 voor Taal is aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam. Zoloro heeft hieraan meegewerkt en zal ook bij uitwerking van de plannen betrokken worden.