Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE door de logopedist

Waarbij ‘vooraan’ staat voor: VOORdoen, Aangeven, Afwachten, Nadoen.
Vanaf 2017 is het project Met Taal Voooraan ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Hogeschool Rotterdam gewerkt aan ‘Met Taal Vooraan, Taalstimulering door Pedagogisch Medewerkers’. Er zijn verschillende fases doorlopen, een pilot heeft plaatsgevonden, de effecten zijn onderzocht en positief bevonden. De cursus ‘Met Taal Vooraan voor Logopedisten’ is nu ontwikkeld en klaar om gegeven te worden aan een uitgebreide pilotgroep. Er zijn voldoende aanmeldingen om een eerste uitgebreide pilotgroep te starten.
We zijn blij te kunnen melden dat het oorspronkelijke Zoloro-pilotproject ‘Met Taal Vooraan’ een vervolg heeft gekregen. In juni 2022 ging de train-de-trainer van Met Taal Vooraan van start. Annelies Halm en Gaby van de Venne hebben de training gegeven aan 8 collega’s. Deze training is het vervolg op de pilot waarbij pedagogisch medewerkers werden getraind in het toepassen van interactie uitlokkende strategieën en taaluitbreidende strategieën met peuters op de peuterspeelzaal. De logopedisten die deze 2-daagse training hebben gevolgd gaan hierna de training met pedagogisch medewerkers uitvoeren op een peuterspeelzaal bij hen in de buurt.
Heb je ook interesse in het volgen van deze training of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Tiana van Wijngaarden. Zij gaat de vervolgtraining geven vanuit Expertisecentrum Uniek en in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie.

Het project is ontstaan vanuit een werkgroep van Zoloro met als visie: ‘Logopedie op de VVE is kwaliteitsverhogend’. De logopedisten van Zoloro zijn bij het ontwikkelen van het project ondersteund door o.a. Karin Neijenhuis van Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Er is een Pilot op drie peuterspeelzalen/VVE’s (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie) geweest. In 2018 is dit pilotplan uitgevoerd door een logopedist van Zoloro in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en geëvalueerd door het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Je leest meer over deze pilot in het pilotprojectplan en in de eindrapportage Met Taal Vooraan 2017-2018 aan Citylab010.

Begin 2019 is het pilotproject afgerond. Hierbij is er door het Kenniscentrum Zorginnovatie de poster opbrengsten Pilot Met Taal Vooraan vervaardigd. Ook hebben derdejaars studenten Logopedie een project co-coaching uitgevoerd in twee peutergroepen van Stichting Groeibriljant. Hierbij is ter evaluatie een focusgroepinterview gehouden met de studenten, onder leiding van docent-onderzoeker Martine Grinwis. Hierover is een artikel geschreven in het vakblad Pedagogiek Digitaal voor pedagogisch medewerkers.

In 2020 is, mede dankzij subsidie vanuit het Damsté-Terpstra Fonds, een train-de-trainer cursus voor logopedisten ontwikkeld met bijbehorend professioneel filmmateriaal. Het plan is om deze cursus vanaf 2021 – 2022 verder uit te voeren. Lees hier meer.

Alle informatie over Met Taal Vooraan vind je hier:
De projectpagina van de Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/evidence-based-care/met-taal-vooraan/project/#flex

De nieuwsbrief van het project, waar je je voor kunt inschrijven:
http://kenniscentra.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=jVV2Fk37vTcMciC&actId=31488756&command=openhtml

Een artikel in het Rotterdams Onderwijs Magazine van december:
http://www.romnieuws.nl/sites/default/files/artikelen/pdf/2_trainen_in_taal.pdf

Annelies Halm ( docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam) heeft in 2019, met medewerking van Karin Neijenhuis en Gaby van de Venne, over het Zoloro-project Met Taal Vooraan een artikel geschreven  voor Vakblad Vroeg, editie oktober 2019. Hieronder kun je dit artikel lezen of klik hier.  

De eerste aanleiding

Voor taalontwikkeling van jonge kinderen is kwalitatief goed taalaanbod van groot belang. Door toepassing van strategieën in de dagelijkse communicatie met kinderen kan de taalverwerving op (veelal onbewuste wijze) worden gestimuleerd. Logopedisten kunnen deze vaardigheden overbrengen aan de personen, die dagelijks communiceren met een kind. In dit project ontwikkelen Hogeschool Rotterdam, Zoloro en vier Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) -locaties de training ‘Taal Vooraan’. Hierin worden pedagogisch medewerkers van drie VVE-lokaties in Rotterdam on-the-job gecoacht. Achtergronden en aanleiding van dit pilotplan zijn onder andere te vinden in gepubliceerde artikelen zoals deze:

‘Vroegtijdige signalering door professionals helpt achterstanden voorkomen!’

Laaggeletterdheid in een groot probleem in Rotterdam. Daarom hebben vier Rotterdamse politieke partijen de handen ineen geslagen en samen de initiatiefnotitie De 10 voor taal opgesteld. Hierin formuleren GroenLinks, PvdA, VVD en NIDA tien actiepunten om taalachterstanden in Rotterdam weg te werken. De 10 voor Taal is aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam. Zoloro heeft hieraan meegewerkt en zal ook bij uitwerking van de plannen betrokken worden.

Delen van dit project zijn tot stand gekomen met subsidie via CityLab010  en het Damsté-Terpstra Fonds voor praktische en preventieve logopedie