Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE door de logopedist

Waarbij ‘vooraan’ staat voor: VOORdoen, Aangeven, Afwachten, Nadoen.

Vanaf 2016 zijn verschillende Zoloro-leden bezig geweest met het schrijven van de Pilot ‘Logopedie op de VVE is kwaliteitsverhogend’. 
Vanaf 2017 wordt Zoloro hierbij ondersteund door o.a. Karin Neijenhuis van Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Er is een subsidieaanvraag gedaan bij CityLab010 voor een Pilot op drie peuterspeelzalen/VVE’s (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie). Je kunt het eerste pilotplan lezen op:

In 2018 is dit pilotplan uitgevoerd door Zoloro in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en geëvalueerd door het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. https://www.citylab010.nl/plannen/mettaalvooraan-taalverrijkingopdevve.

Begin 2019  is het pilotproject afgerond. Binnenkort wordt een artikel ingediend bij Vakblad Vroeg. Tevens is er een poster vervaardigd, die je kunt bekijken via de projectpagina.  Ook hebben derdejaars studenten logopedie hun project co-coaching afgerond. Zij hebben dit uitgevoerd in twee peutergroepen van Stichting Groeibriljant, waar ze hartelijk zijn ontvangen en ontzettend veel hebben geleerd. Er is ter evaluatie een focusgroepinterview gehouden met de studenten, onder leiding van docent-onderzoeker Martine Grinwis. Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd en wordt hierover een artikel geschreven, dat zal worden aangeboden aan een vakblad voor pedagogisch medewerkers.

Onder leiding van Judith Bokhove, wethouder Taal van de gemeente Rotterdam, is de ‘Taalspiraal’, een beleidskader voor Taal in Rotterdam, gepresenteerd en in april 2019 unaniem geaccordeerd door de gemeenteraad. Taal raakt haast alle facetten van het leven en de gemeente Rotterdam wil hieraan werken op alle beleidsterreinen. Samenwerking met Zoloro en de Hogeschool Rotterdam staat hierbij ook op de agenda.

Expertise gezocht:

Er worden in 2019 mensen met kennis en expertise op het gebied van taalstimulering van jonge kinderen gezocht die in vijf bijeenkomsten onder leiding van het Kenniscentrum Zorginnovatie de succesfactoren en belemmerende factoren in de samenwerking tussen logopedisten, pedagogisch professionals en onderwijsprofessionals gaan onderzoeken. Wil je meewerken aan deze inspirerende bijeenkomsten, laat het dan even weten via c.a.m.neijenhuis@hr.nl.

Alle informatie vind je hier:
De projectpagina van de Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/evidence-based-care/met-taal-vooraan/project/#flex

De nieuwsbrief van het project:
http://kenniscentra.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=jVV2Fk37vTcMciC&actId=31488756&command=openhtml

Een artikel in het Rotterdams Onderwijs Magazine van december:
http://www.romnieuws.nl/sites/default/files/artikelen/pdf/2_trainen_in_taal.pdf

Annelies Halm ( docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam) heeft in 2019, met medewerking van Karin Neijenhuis en Gaby van de Venne, over het Zoloro-project Met Taal Vooraan een artikel geschreven  voor Vakblad Vroeg, editie oktober 2019. Hieronder kun je dit artikel lezen of klik hier.  
De subsidie voor een vervolg op Met Taal Vooraan is aangevraagd bij CityLab010. We verwachten in november bericht hiervan. Dit is later dan we hadden verwacht en daarmee zal de train-de-trainer cursus voor de logopedisten van Zoloro ook later in het jaar worden. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben hierover bericht gehad van Karin Neijenhuis.

De eerste aanleiding

Voor taalontwikkeling van jonge kinderen is kwalitatief goed taalaanbod van groot belang. Door toepassing van strategieën in de dagelijkse communicatie met kinderen kan de taalverwerving op (veelal onbewuste wijze) worden gestimuleerd. Logopedisten kunnen deze vaardigheden overbrengen aan de personen, die dagelijks communiceren met een kind. In dit project ontwikkelen Hogeschool Rotterdam, Zoloro en vier Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) -locaties de training ‘Taal Vooraan’. Hierin worden pedagogisch medewerkers van drie VVE-lokaties in Rotterdam on-the-job gecoacht. Achtergronden en aanleiding van dit pilotplan zijn onder andere te vinden in gepubliceerde artikelen zoals deze:

‘Vroegtijdige signalering door professionals helpt achterstanden voorkomen!’

Laaggeletterdheid in een groot probleem in Rotterdam. Daarom hebben vier Rotterdamse politieke partijen de handen ineen geslagen en samen de initiatiefnotitie De 10 voor taal opgesteld. Hierin formuleren GroenLinks, PvdA, VVD en NIDA tien actiepunten om taalachterstanden in Rotterdam weg te werken. De 10 voor Taal is aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam. Zoloro heeft hieraan meegewerkt en zal ook bij uitwerking van de plannen betrokken worden.