Missie en visiestandpunten Zoloro opnieuw geformuleerd

In 2013 is het bestuur met enkele leden van Zoloro gestart met een missie-/visietraject, onder begeleiding van de ROS ZorgImpuls, om zo te komen tot een betere structuur en een doorgaande lijn in de plannen.

In 2014 is dit traject afgerond en kunnen we de nieuwe missie en visie presenteren: missie visie

Klik hier voor de de nieuwe Missie en visiestandpunten van Zoloro.

Tijdens de volgende ledenbijeenkomst op 16 september 2014 gaan we de visiestandpunten van Zoloro met de leden uitwerken tot een meerjarenbeleidsplan.