Netwerkbijeenkomsten januari 2015:

Vanuit Zoloro zijn Monique en Geke in januari 2015 aanwezig geweest bij 2 bijeenkomsten over de aanpak van taalachterstanden.

Beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 januari 2015 en was georganiseerd door het ministeries van SZW, OCW enVWS in samenwerking met het ministerie van en de gemeente Rotterdam. Dit was een verkenning met de partners van het ‘Taalnetwerk’ over de landelijke en Rotterdamse regionale taalaanpak

“In het eerste kwartaal van 2015 presenteren de ministers en staatssecretarissen van SZW, OCW en VWS hun integrale aanpak op taal. Gemeente Rotterdam start in 2015 met haar integrale aanpak in de vorm van het nieuwe beleidskader ‘Met taal versta je elkaar.’ (klik hier). We willen graag onze krachten bundelen in een gezamenlijke bijeenkomst die inzoomt op Rotterdam als casus, die als input dient voor de landelijke aanpak.”

Monique en Geke zijn hierbij aanwezig geweest. Na enkele presentaties van de ministeries en werkgevers of projectontwikkelaars die taalcursussen geven was er uitgebreid ruimte voor brainstormsessies over hoe bestaande projecten en instanties beter kunnen samenwerken.

Tweede Kamer Taaloffensief VVD

Verder kwam vanuit de NVLF de vraag of er een logopedist beschikbaar was om mee te gaan naar een gesprek over het  taaloffensief van de VVD. Dit gesprek met Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg vond plaats op 15 januari 2015, Monique was hierbij aanwezig. Het doel van de NVLF was om uit de praktijk te vertellen wat er gaande is rondom taalachterstanden. En hoe de positie van de logopedie in dat kader anders / beter zou moeten.

Ondertekening maatschappelijk convenant Jeugd

Op 27 januari 2015 vond de grootstedelijke ondertekening van het maatschappelijk convenant Jeugd door wethouder de Jonge plaats, lees hier meer. In het kader van alle wijzigingen in de Jeugdwet zijn in alle deelgebieden van Rotterdam de netwerkpartners die werken met kinderen opgeroepen om een deelconvenant te tekenen. Het bestuur heeft de indruk dat weinig logopedisten hiervan weten, terwijl de gemeente benadrukt dat het wijknetwerk ‘ontzettend belangrijk is’. Je kunt je eigen praktijk hiervoor aanmelden via de wijkteams in jouw wijk. Namens de leden van Zoloro zijn Jessica en Geke op 27 januari 2015 aanwezig geweest op de ondertekening in het Stadhuis. Lees hier meer…