Nieuw lid benoemd in Raad van Advies ZorgImpuls namens logopedisten

Per 1 januari 2015 zal Geke Both deelnemen in de Raad van Advies van ZorgImpuls als afgevaardigde van de beroepsgroep logopedisten. De Raad van Advies vergadert 4 keer per jaar en heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder van ZorgImpuls, Femke Gronheid. In de raad worden ook de zeven andere eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd waar ZorgImpuls voor  bedoeld is. De raad bestaat nu uit de volgende leden:

  • Rick Zee (fysiotherapeut), voorzitter
  • Laura Bunnik (oefentherapeut), vicevoorzitter
  • David Oei (huisarts)
  • Kathleen Paal (diëtist)
  • Celine Leonard (verloskundige)
  • Herman Bruins (apotheker)
  • W.P. Parsowa (psycholoog)

De taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies staan beschreven in de statuten.