Voor in de agenda 2022

 

  • Vrijdag 16 september op de Hogeschool Rotterdam: het Afscheidscongres ter gelegenheid van het afscheid van Philine Berns ‘Logopedisch Rollenspel’; binnenkort volgt hiervoor een uitnodiging (via info@zoloro.nl)
  • Dinsdag 20 september aanstaande organiseert de Hogeschool Rotterdam de NVLF-zomertoer met een interessant onderwerp zie: https://www.nvlf.nl/zomertoer2022/
  • Maandag 3 oktober ledenbijeenkomst Zoloro in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Lees meer

Update project Met Taal Vooraan juli 2022

We zijn blij te kunnen melden dat het oorspronkelijke Zoloro-project ‘Met Taal Vooraan’ een vervolg heeft gekregen. In juni 2022 ging de train-de-trainer van Met Taal Vooraan van start. Annelies Halm en Gaby van de Venne hebben de training gegeven aan 8 collega’s. Deze training is het vervolg op de pilot waarbij pedagogisch medewerkers werden getraind in het toepassen van interactie uitlokkende strategieën en taaluitbreidende strategieën met peuters op de peuterspeelzaal. De logopedisten die deze 2-daagse training hebben gevolgd gaan hierna de training met pedagogisch medewerkers uitvoeren op een peuterspeelzaal bij hen in de buurt.
Heb je ook interesse in het volgen van deze training of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Tiana van Wijngaarden. Zij gaat de vervolgtraining geven vanuit Expertisecentrum Uniek en in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie.
Lees alles over dit project en hoe het tot stand kwam op: https://www.zoloro.nl/met-taal-vooraan-taalverrijking-op-de-vve/.

Aankondiging Ledenbijeenkomst maandag 3 oktober

Gezamelijke bijeenkomst met HR en  ALV   maandag 3 oktober 2022

Locatie: Voorburgstraat 14, 3037 MP Rotterdam

18:15 uur: inloop met broodjes
Agenda
19:00 uur start vergadering  – Samenwerking tussen Zoloro en de Hogeschool Rotterdam met Britt Voortman en Stella van Daal van de HR.
20:00 uur: ALV en voortgang projecten:
– financieel jaaroverzicht 2021,  contributie 2022 vaststellen, oproep nieuwe penningmeester
– inhoudelijke terugblik op afgelopen jaar/jaren
– update vanuit MTV: overname taken door Tiana
– aansluiting bij Paramedisch Netwerk Rotterdam en  Platform Organisatiegraad Paramedische Zorg,
– andere projecten die op dit moment van belang zijn voor eerstelijns logopedie? willen we nog steun van Samergo?

21:00 uur afsluiting

Graag aan- of afmelden via info@zoloro.nl

Tot maandag 3 oktober!

Terugblik jubileumborrel 10 jarig bestaan Zoloro

In februari 2022 bestond Zoloro als vereniging 10 jaar. We zijn trots op onze rol als netwerk-partner voor bijvoorbeeld projecten vanuit de gemeente en de Hogeschool Rotterdam op het gebied van taalontwikkeling en op de resultaten die we hebben bereikt door de verschillende projecten vanuit dit netwerk.

Dit hebben we met elkaar gevierd, als leden en samenwerkingspartners uit de regio met een gezellige en feestelijk borrel op 24 maart jl. in de Machinist. Bekijk ook de uitnodiging. 

Na een gezellig hapje en drankje werden we toegesproken door niemand minder dan wethouder Judith Bokhove (ook logopedist en oud-Zolorolid) die met de aanwezigen een toast heeft uitgebracht. Monique en Geke deelden daarna 10 ballonnen uit aan 10 van de aanwezigen. De ballonnen stonden symbool voor een project dat of werkgroep die de afgelopen 10 jaar een bijdrage hebben geleverd aan het voortbestaan en de successen van Zoloro.  Zo stonden we samen stil bij de samenwerking met de gemeente Rotterdam waarbij verschillende projecten, met name rondom voorlichting en preventie, bv expertmeeting taal in 2016, waar uiteindelijk ook Met Taal Vooraan door van de grond is gekomen. Andere dingen die voorbij kwamen: de jaarlijkse bijeenkomst, eerst een eigen Zoloro-regiobijeenkomst, daarna een aantal keren een jaarlijkse bijeenkomst met de Hogeschool Rotterdam, het Voorlichtingsproject Raffie, het project Rotterdam begrijpt elkaar, het project Met Taal Vooraan, de werkgroep Onderlinge Samenwerking binnen Zoloro, het PMNR: Paramedisch Netwerk Rotterdam, de PR producten en materialen van Zoloro en de overige samenwerkingspartners: Samergo (ZorgImpuls), CJG, PPO, Auris, ECNR (eerstelijn CVA netwerk Rotterdam).

De laatste, zilveren, ballon stond symbool voor de toekomstplannen. Hoe zien de aanwezigen het bestaan van Zoloro over 10 jaar: dus in 2032? 

Daarna volgde een interessante en energieke training over time-management door Niña van Wermeskerken. In deze tijd van enorme vraag naar logopedisten en de oplopende wachtlijsten een zeer belangrijk punt: hoe verdeel je de schaarse tijd en blijf je jouw werk ook leuk vinden?

Hier vind je ook de presentatie over time-management van Niña van Wermeskerken.

Presentatie Zoloro timemanagement

Terugblik 10 jaar Zoloro bijeenkomsten en projecten 

Na nog een afsluitend kopje koffie/thee namen we afscheid en kunnen we terugkijken op een gezellige en inspirerend avond.

Meer foto’s op: https://www.facebook.com/zorggroeplogopedierotterdam

 

10 jarig jubileum Zoloro

In februari 2022 bestond Zoloro als vereniging 10 jaar. We zijn trots op onze rol als netwerk-partner voor bijvoorbeeld projecten vanuit de gemeente en de Hogeschool Rotterdam op het gebied van taalontwikkeling en op de resultaten die we hebben bereikt door de verschillende projecten vanuit dit netwerk.

Dit willen we graag met elkaar vieren, als leden en samenwerkingspartners uit de regio. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

uitnodiging 24 maart 2022 10 jarig jubileum Zoloro

Programma:

17:30 uur Inloop met een hapje en drankje
18:00 uur Feestelijke opening door wethouder Judith Bokhove
18:30 uur Training time-management – bedrijfs/praktijkvoering – Niña van Wermeskerken
19:30 uur Koffie/thee met gebak en afsluiting

Locatie: De Machinist
Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

Graag tijdig aan- of afmelden, uiterlijk 14 maart 2022, vanwege een beperkt aantal plaatsen, via info@zoloro.nl

Hopelijk tot donderdag 24 maart!

Monique de Kruijf en Geke van Vliet-Both

Eerstelijns logopedisten in Rotterdam: sluit je aan!

Zoloro heeft zich de afgelopen (bijna) 10 jaar bewezen als krachtige netwerk-partner voor bijvoorbeeld projecten vanuit de gemeente en de Hogeschool Rotterdam op het gebied van taalontwikkeling.

Tegelijkertijd merken we dat eerstelijns praktijken het zwaar hebben. De vacatures vliegen ons om de oren en verschillende collega’s verlaten het vak logopedie.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede onderlinge samenwerking meewerkt aan het plezier in het werk en het voortbestaan van ons vak.

We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt door de verschillende projecten vanuit dit netwerk en hopen dat nog meer collega-praktijken zich aansluiten!

Enthousiast geworden? Kijk op deze pagina hoe je jouw praktijk kunt aanmelden. 

Update project Met Taal Vooraan oktober 2021

Het project Met Taal Vooraan heeft het afgelopen jaar niet stilgestaan. In 2020 is, mede dankzij subsidie vanuit het Damsté-Terpstra Fonds, een ‘train-de-trainer cursus’ voor logopedisten ontwikkeld, met bijbehorend filmmateriaal.

Het plan is om deze cursus vanaf 2021 – 2022 als eerste try-out uit te voeren. Zoloro is trots op de behaalde resultaten van dit project!

 

 

Lees hier meer over dit project.

 

 

 

Terugblik symposium ‘zorgtechnologie en logopedie’ 27 november 2019 – Hogeschool Rotterdam

Op woensdag 27 november organiseerde de Rotterdamse opleiding Logopedie, het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’ (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Zoloro hun jaarlijks symposium. Zij kijken samen met de ruim 40 aanwezigen terug op een geslaagde avond. Het doel van de avond was om met elkaar ideeën uit te wisselen over het thema zorgtechnologie in de logopedie.

Lector Karin Neijenhuis heette alle aanwezigen welkom en blikt terug op de opbrengst van de bijeenkomst van vorig jaar; het symposium met als thema ‘De logopedist als coach?!’. Daarnaast stelt zij de medewerkers en de projecten van het lectoraat Zorg voor Communicatie van dit jaar voor.

Zorgtechnologie is niet eng!

Linda Wauben, Lector Zorgtechnologie, nam ons mee in de wereld van de zorgtechnologie, van de (affectieve) robots en technische hulpmiddelen die het leven van patiënt of zorgprofessional een beetje leuker, mooier of gemakkelijker maken. Linda gaf een aantal succesvolle voorbeelden van producten voor in het ziekenhuis en voor thuis, ontwikkelt door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Betaalbare robots die kinderen met autisme kunnen helpen in het tonen van emotie, een spel ontwikkeld voor meervoudig gehandicapte kinderen, een hulpmiddel om snoeren aan een ziekenhuisbed uit elkaar te houden. Stuk voor stuk prachtige initiatieven die helpen de zorg een stukje mooier te maken. Wil je meer hierover weten? Kom dan naar het symposium over zorgtechnologie ‘nie lulle maar bouwe’  op 22 januari 2020!

 “Ik ben niet zo technisch!” of “Veel te veel gedoe!” of “Ja, daar ben ik toch niet voor opgeleid?!”

Waar blijven de logopedisten als het gaat om zorgtechnologie?

Aansluitend vertelde Emile Verhage, docent logopedie en betrokken bij de minor zorgtechnologie over de relatie tussen logopedie en zorgtechnologie. Hij benoemt een aantal uitvindingen die logopedisch toepasbaar zijn, maar waarbij logopedisten niet aan de wieg hebben gestaan. Een gemiste kans! Waar blijven de ideeën en oplossingen van de logopedisten? Hoe kan het dat als het over technologie gaat er een man voor de groep staat, terwijl er zoveel vrouwelijke logopedisten zijn? Waarom kiezen logopediestudenten niet voor de minor zorgtechnologie? “Ik ben niet zo technisch!” of “Veel te veel gedoe!” of “Ja, daar ben ik toch niet voor opgeleid?!” Gewoon een paar kreten van studenten en collega’s. Emile pleit voor verandering! De boodschap die Emile uit wil dragen is: Haal de mentale ketenen los! Ga als logopedist om de tafel zitten met ontwerpers om jullie wensen duidelijk te maken! Dat is precies wat deelnemers van deze avond in het tweede deel van het symposium hebben gedaan.

De gehoorbel

Ertugrul Cavlak en Lisa Pachen, derdejaarsstudenten van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam, vertelden wat de opleiding Logopedie doet met zorgtechnologie..

Zij benoemden hierbij de rollen innovator en ondernemer. Deze rollen komen onder andere terug in het vak ‘Organiseren en innoveren’ in jaar 2. Hiervoor hebben deze studenten een innovatief idee tot een product ontwikkeld. Zij presenteerden met trots ‘De Gehoorbel’. Dit is een gehoorapparaat met de nieuwste technische ontwikkelingen in de vorm van een oorbel. De gehoorbel speelt in op de schaamte die slechthorenden ervaren bij het dragen van een gehoorapparaat.

Afsluiting

Tot slot werden op interactieve wijze de opgedane kennis en ideeën verzameld. Hierbij werden aan de ene kant behoeften gemeld aan nieuwe apps, overzichten van apps, maar ook technische hulpmiddelen voor biofeedback over tongbewegingen of lipsluiting, of een beker die vanzelf kantelt tijdens het drinken. Er werden verzamelplaatsen voor digitale middelen uitgewisseld, waarbij bleek dat elk idee ook al eerder bedacht (en uitgevoerd) is. De NVLF, die aanwezig was, investeert in platforms voor uitwisseling tussen professionals onderling. Het verbeteren van telelogopedie werd ook als wens geopperd.
Deelnemers gingen vol nieuwe input naar huis.
Mede namens Zoloro                                          
Karin Neijenhuis
Lectoraat Zorg voor Communicatie / opleiding logopedie

Vergaderdata Zoloro-bijeenkomsten 2020

De vergaderdata voor 2020 zijn bekend. We hopen er met elkaar weer een goed en nuttig jaar van te maken.

Dinsdag 11 februari 2020: Zoloro ledenbijeenkomst, 18:30 – 21:30 uur Agenda bijeenkomst 11 februari 2020.docx   locatie LogoPlus, Voorburgstraat 14, Rotterdam. 

Woensdag 15 april 2020: locatie nntb, onderwerpen nntb

Donderdag 10 september 2020: locatie nntb, onderwerpen nntb

… oktober/november 2020: Gezamelijke HR/Zoloro bijeenkomst – exacte datum nntb in overleg met de organisatie op de Hogeschool Rotterdam