Eerstelijns logopedisten in Rotterdam: sluit je aan!

Zoloro heeft zich de afgelopen (bijna) 10 jaar bewezen als krachtige netwerk-partner voor bijvoorbeeld projecten vanuit de gemeente en de Hogeschool Rotterdam op het gebied van taalontwikkeling.

Tegelijkertijd merken we dat eerstelijns praktijken het zwaar hebben. De vacatures vliegen ons om de oren en verschillende collega’s verlaten het vak logopedie.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede onderlinge samenwerking meewerkt aan het plezier in het werk en het voortbestaan van ons vak.

We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt door de verschillende projecten vanuit dit netwerk en hopen dat nog meer collega-praktijken zich aansluiten!

Enthousiast geworden? Kijk op deze pagina hoe je jouw praktijk kunt aanmelden. 

Update project Met Taal Vooraan

Het project Met Taal Vooraan heeft het afgelopen jaar niet stilgestaan. In 2020 is, mede dankzij subsidie vanuit het Damsté-Terpstra Fonds, een ‘train-de-trainer cursus’ voor logopedisten ontwikkeld, met bijbehorend filmmateriaal.

Het plan is om deze cursus vanaf 2021 – 2022 als eerste try-out uit te voeren. Zoloro is trots op de behaalde resultaten van dit project!

 

 

Lees hier meer over dit project.

 

 

 

Terugblik symposium ‘zorgtechnologie en logopedie’ 27 november 2019 – Hogeschool Rotterdam

Op woensdag 27 november organiseerde de Rotterdamse opleiding Logopedie, het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’ (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Zoloro hun jaarlijks symposium. Zij kijken samen met de ruim 40 aanwezigen terug op een geslaagde avond. Het doel van de avond was om met elkaar ideeën uit te wisselen over het thema zorgtechnologie in de logopedie.

Lector Karin Neijenhuis heette alle aanwezigen welkom en blikt terug op de opbrengst van de bijeenkomst van vorig jaar; het symposium met als thema ‘De logopedist als coach?!’. Daarnaast stelt zij de medewerkers en de projecten van het lectoraat Zorg voor Communicatie van dit jaar voor.

Zorgtechnologie is niet eng!

Linda Wauben, Lector Zorgtechnologie, nam ons mee in de wereld van de zorgtechnologie, van de (affectieve) robots en technische hulpmiddelen die het leven van patiënt of zorgprofessional een beetje leuker, mooier of gemakkelijker maken. Linda gaf een aantal succesvolle voorbeelden van producten voor in het ziekenhuis en voor thuis, ontwikkelt door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Betaalbare robots die kinderen met autisme kunnen helpen in het tonen van emotie, een spel ontwikkeld voor meervoudig gehandicapte kinderen, een hulpmiddel om snoeren aan een ziekenhuisbed uit elkaar te houden. Stuk voor stuk prachtige initiatieven die helpen de zorg een stukje mooier te maken. Wil je meer hierover weten? Kom dan naar het symposium over zorgtechnologie ‘nie lulle maar bouwe’  op 22 januari 2020!

 “Ik ben niet zo technisch!” of “Veel te veel gedoe!” of “Ja, daar ben ik toch niet voor opgeleid?!”

Waar blijven de logopedisten als het gaat om zorgtechnologie?

Aansluitend vertelde Emile Verhage, docent logopedie en betrokken bij de minor zorgtechnologie over de relatie tussen logopedie en zorgtechnologie. Hij benoemt een aantal uitvindingen die logopedisch toepasbaar zijn, maar waarbij logopedisten niet aan de wieg hebben gestaan. Een gemiste kans! Waar blijven de ideeën en oplossingen van de logopedisten? Hoe kan het dat als het over technologie gaat er een man voor de groep staat, terwijl er zoveel vrouwelijke logopedisten zijn? Waarom kiezen logopediestudenten niet voor de minor zorgtechnologie? “Ik ben niet zo technisch!” of “Veel te veel gedoe!” of “Ja, daar ben ik toch niet voor opgeleid?!” Gewoon een paar kreten van studenten en collega’s. Emile pleit voor verandering! De boodschap die Emile uit wil dragen is: Haal de mentale ketenen los! Ga als logopedist om de tafel zitten met ontwerpers om jullie wensen duidelijk te maken! Dat is precies wat deelnemers van deze avond in het tweede deel van het symposium hebben gedaan.

De gehoorbel

Ertugrul Cavlak en Lisa Pachen, derdejaarsstudenten van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam, vertelden wat de opleiding Logopedie doet met zorgtechnologie..

Zij benoemden hierbij de rollen innovator en ondernemer. Deze rollen komen onder andere terug in het vak ‘Organiseren en innoveren’ in jaar 2. Hiervoor hebben deze studenten een innovatief idee tot een product ontwikkeld. Zij presenteerden met trots ‘De Gehoorbel’. Dit is een gehoorapparaat met de nieuwste technische ontwikkelingen in de vorm van een oorbel. De gehoorbel speelt in op de schaamte die slechthorenden ervaren bij het dragen van een gehoorapparaat.

Afsluiting

Tot slot werden op interactieve wijze de opgedane kennis en ideeën verzameld. Hierbij werden aan de ene kant behoeften gemeld aan nieuwe apps, overzichten van apps, maar ook technische hulpmiddelen voor biofeedback over tongbewegingen of lipsluiting, of een beker die vanzelf kantelt tijdens het drinken. Er werden verzamelplaatsen voor digitale middelen uitgewisseld, waarbij bleek dat elk idee ook al eerder bedacht (en uitgevoerd) is. De NVLF, die aanwezig was, investeert in platforms voor uitwisseling tussen professionals onderling. Het verbeteren van telelogopedie werd ook als wens geopperd.
Deelnemers gingen vol nieuwe input naar huis.
Mede namens Zoloro                                          
Karin Neijenhuis
Lectoraat Zorg voor Communicatie / opleiding logopedie

Vergaderdata Zoloro-bijeenkomsten 2020

De vergaderdata voor 2020 zijn bekend. We hopen er met elkaar weer een goed en nuttig jaar van te maken.

Dinsdag 11 februari 2020: Zoloro ledenbijeenkomst, 18:30 – 21:30 uur Agenda bijeenkomst 11 februari 2020.docx   locatie LogoPlus, Voorburgstraat 14, Rotterdam. 

Woensdag 15 april 2020: locatie nntb, onderwerpen nntb

Donderdag 10 september 2020: locatie nntb, onderwerpen nntb

… oktober/november 2020: Gezamelijke HR/Zoloro bijeenkomst – exacte datum nntb in overleg met de organisatie op de Hogeschool Rotterdam

Update project Met Taal Vooraan

Een aantal Zoloro-leden is enkele jaren geleden gestart met brainstormen over de preventieve aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen. De logopedisten zijn van mening dat een logopedist veel kan betekening voor het verbeteren van de taalvaardigheid bij kinderen. Dit was mede de aanleiding om de vereniging Zoloro op te richten. Één van de ideeën heeft geresulteerd in het project ‘Met Taal Vooraan’. Nu is er nieuws over dit project!

Annelies Halm ( docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam) heeft, met medewerking van Karin Neijenhuis en Gaby van de Venne, over het Zoloro-project Met Taal Vooraan een artikel geschreven  voor Vakblad Vroeg. Hieronder kun je dit artikel lezen of klik hier.  
De subsidie voor een vervolg op Met Taal Vooraan is aangevraagd bij CityLab010. We verwachten in november bericht hiervan. Dit is later dan we hadden verwacht en daarmee zal de train-de-trainer cursus voor de logopedisten van Zoloro ook later in het jaar worden. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben hierover bericht gehad van Karin Neijenhuis.

Lees hier alles over dit project. 

Folders stotteren in andere talen 

Stotterfonds logoEr zijn nu ook voorlichtingsfolders over stotteren in andere talen beschikbaar, zoals: Engels, Pools, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch, Duits en Russisch.
De Duitse Stottervereniging heeft informatiefolders over stotteren in het Turks, Russisch en Arabisch gedeeld. Via de website van het StotterFonds www.stotteren.nl  zijn deze folders nu ook te vinden. Je vindt de pagina hier: https://www.stotteren.nl/buitenlandse-folders.html.
Bedankt Lesley Bosschaart van Stottercentrum Rotterdam voor het doorsturen van de link.

Inspiratiefestival Samenwerken met ouders in de VVE – 3 oktober 2019

Voor in de agenda:

Een festival op donderdagmiddag 3 oktober 2019 dat is bedoeld ter bevordering van de samenwerking van professionals op het gebied van opvoeding, taal en interactie bij jonge kinderen. Hier hoort de logopedist ook bij en die is nu gelukkig niet ‘vergeten’!
Wij, als Zoloro, kunnen hier ook ons project ‘Met Taal Vooraan’ onder de aandacht brengen. Wie kan hier namens Zoloro naartoe? Laat het even weten via info@zoloro.nl
Zie ook: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/agenda/kc-talentontwikkeling/inspiratiefestival-samenwerken-met-ouders-in-de-vve/

Uitnodiging bijeenkomst 11 april: Regionale Samenwerking Paramedische Zorg

Stevige paramedische samenwerking in de regio draagt bij aan betere zorg dicht bij huis. Zorg die meer aansluit bij wat de patiënt nodig heeft. Een werkgroep van diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten is met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke vertaling hiervan naar de regio Rotterdam.

Regionaal Paramedisch Netwerk

Er is behoefte aan korte lijnen en goede samenwerkingsafspraken met huisartsen, ziekenhuis, gemeente en andere partijen in zorg & welzijn. Dit hoopt de werkgroep te bereiken door bundeling van krachten in de vorm van een paramedisch netwerk. Een netwerk waarin paramedici van en met elkaar leren, samen innoveren en een serieuze gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen.

Kom naar de bijeenkomst op 11 april 2019

Om een aanspreekbaar netwerk te vormen in Rotterdam is hebben we u nodig! Bent u diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar en Mensendieck en geïnteresseerd om hierover mee te praten? Kom dan op 11 april naar de bijeenkomst en meld u aan!

Vacature Raad van Advies ZorgImpuls – logopedist

Beste logopedist,

Graag brengen we het volgende onder uw aandacht.

Per 1 februari 2019 loopt de zittingstermijn van één van onze Raad van Advies leden af. We zoeken daarom een opvolger namens de beroepsgroep logopedisten.

ZorgImpuls

ZorgImpuls is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en een adviesbureau voor het organiseren van toekomstbestendige samenwerking in zorg en welzijn. We verbinden, adviseren en begeleiden organisaties en professionals uit o.a. zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars om de veranderingen vorm te geven op het gebied van populatiemanagement, zorg op de juiste plek en ketenoptimalisatie. Met overzicht van het zorglandschap en kennis van de zorg, het beleid en de ontwikkelingen, maken we vraagstukken inzichtelijk en concreet.

Afgestemd op de aard van het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, programmamanager of informatiemanager.

ZorgImpuls maakt deel uit van het landelijk ROS-netwerk en is lid van brancheorganisatie InEen.

Raad van Advies

ZorgImpuls werkt voor de ROS-taak met een Raad van Advies waarin de eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Belangrijkste taak van de leden is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. De Raad van Advies vergadert vier keer per jaar en wordt afwisselend voorgezeten door de voorzitter Raad van Advies en de bestuurder van ZorgImpuls.

Profiel

We zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Praktiserend logopedist met eigen (groeps)praktijk in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Lansingerland of Barendrecht;
  • Bij voorkeur deelnemer van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband of netwerk;
  • Onderhoudt nauw contact met collega’s uit eigen beroepsgroep;
  • Beschikt over kennis van ontwikkelingen binnen de eigen beroepsgroep en algemeen binnen de zorg, bij voorkeur reeds enige jaren;
  • Gemotiveerd om bij te dragen aan de doelstelling van ZorgImpuls;
  • Is in staat over de grenzen van eigen werkgebied/ doelgroep te kijken;
  • Heeft geen onverenigbaarheid door nevenfuncties of andersoortige belangenverstrengeling.

Vergoeding

De leden van de Raad van Advies ontvangen een geringe vacatievergoeding voor hun werkzaamheden.

Sollicitatieprocedure

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u voor 10 januari 2019 reageren door een brief met motivatie en achtergrond te sturen naar secretariaat@zorgimpuls.nl. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer C. Sier, voorzitter Raad van Advies (010- 4807845) of tot de bestuurder, de heer R.F. Waterreus (010-241 02 22).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.