Uitnodiging Zoloro ALV 15 januari 2018

Beste collega’s,

Jullie zijn in gedachten waarschijnlijk nog bij werk en kersthapjes, maar maandag 15 januari staat de jaarlijkse algemene ledenvergadering met nieuwjaarstoast op het menu.

We hebben belangrijke dingen te doen. We maken ons zorgen over de toekomst van Zoloro en willen samen met jullie vooruitkijken. Plannen bijstellen en maken, taken verhelderen en verdelen.

Dit klinkt misschien saai, maar dat hoeft het niet te zijn als iedereen er is en we gezamenlijk vooruit kijken. De beste Zoloro avonden waren die met veel collega’s!

Samen streven naar het waarmaken van onze missie en visie. Kernwoorden hierin zijn aanspreekpunt, slagkracht, uitvoeren, profileren, netwerken.
Anna en ik besturen Zoloro nu een jaar en aan veel dingen die voorbij de basis gaan komen we niet toe. Dat bleek toen we samen keken naar het Zoloro Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 (MJBP). We raken zelf het overzicht en de draad kwijt. We vragen jullie dus om hulp.

Het is dus voor iedereen belangrijk en dus essentieel dat je er bent!

Het MJBP loopt tot 2019, maar gezien onze zorgen over het voortbestaan van Zoloro doen we dat nu.

Print het MJBP uit en neem het mee, want die heb je nodig. Er is geen beamer. Nog beter als je vooraf het MJBP even bestudeert en waar mogelijk al notities maakt. Wat kan anders, wat kan weg, wat kan beter, wat moet er weg, wat moet er bij, wat is onduidelijk enz.

Laten we zorgen voor een productieve avond. Samen. Voor Zoloro, wat ons betreft moet blijven bestaan. We willen kunnen toasten op een nieuw jaar met een sterke zorggroep!

Agenda:

18.30 uur Inloop Bubbels + eten

19.00 uur Opening/ terugblik 2017/ update Met Taal Vooraan

19.10 uur Meerjarenbeleidsplan en de toekomst van Zoloro

20.00 uur Koffiepauze

20.15 uur Bespreking wijzigingen in meerjarenbeleidsplan

21.15 uur Afronden

21.30 uur Einde bijeenkomst

Aan- of afmelden via info@zoloro.nl vóór 8 januari 2018.

Volgende bijeenkomsten:

 • dinsdag 13 maart 2018
 • woensdag 16 mei 2018
 • juli 2018: Bijeenkomst op de Hoge school
 • donderdag
 • 20 september 2018
 • november 2018

Bedankt voor de fijne samenwerking en tot in 2018

Met spoed nog VVE’s gezocht voor project ‘Met Taal Vooraan’

Beste collega’s,

 

Zoals jullie weten zijn we voor het project ‘Met Taal Vooraan’ druk bezig met de voorbereidingen. Helaas is er een lastige en vervelende situatie ontstaan. Door onvoorziene omstandigheden heeft nog een VVE zich teruggetrokken en om het project te kunnen laten slagen hebben we echt nog minimaal 4 tot 8 pedagogisch medewerkers nodig om mee te kunnen starten.

Daarom aan jullie een oproep die dringender is dan ooit: ik vraag jullie al je contacten in te zetten om mee te zoeken naar een VVE die mee wil doen. En dat moet deze week gebeuren. Ik weet dat het kort dag is, maar het is niet anders.

Om het jullie gemakkelijker te maken staat hieronder een tekst die je zo kunt knippen en plakken in een mail. Stuur die mail mét deze bijlage naar de coordinator van de VVE bij jou in de buurt, desnoods naar de directie of de IB-er en vraag om hem door te zetten naar de juiste persoon. Natuurlijk is het nog beter om te gaan bellen en dan heb je hiervoor nu ook de nodige informatie. Mocht er belangstelling zijn, laat ze dan vooral een mailtje sturen naar mij. g.van.de.venne@logopediepraktijkhoogvliet.nl

Let op: VVE’s die aangesloten zijn bij Peuter & Co doen niet mee. Deze hebben juist afgezegd omdat ze al een ander project doen.

 

Het is heel dringend, anders lopen we het risico dat het hele project onderuit gaat en dat willen we natuurlijk niet.

Ik reken echt op jullie inzet en hoop snel reacties in mijn mail te zien.

 

Alvast bedankt allemaal!

 

Met vriendelijke groet,

Gaby van de Venne

 

Onderstaande tekst kun je plakken in je mail aan de VVE’s:

 

Beste geadresseerde,

 

Graag vraag ik uw dringende aandacht voor de informatie in de bijlage, waarin de Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro) en de Hogeschool Rotterdam een oproep doen aan VVE’s om gratis mee te doen aan het project ‘Met Taal Vooraan’.
Als deze mail niet op u van toepassing is vragen wij u hem direct door te sturen naar degene binnen uw school die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de VVE.

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

………………………

 

 

 

 

 

Oproep VVE tbv Met Taal Vooraan

Beste pedagogisch medewerker, coördinator VVE,

De Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro) ontwikkelt in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam het project ‘Met Taal Vooraan’ waarbij optimaliseren van een taalverrijkende omgeving voor kinderen in Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) centraal staat.

Voor dit project zijn we zeer dringend op zoek naar VVE’s die gratis willen deelnemen, aangezien andere locaties zich door onvoorziene omstandigheden hebben afgemeld.

Waar gaat het over?
Tijdens het traject leer jij als pedagogisch medewerker vaardigheden om de interactie met de kinderen te versterken. We doen niet zo maar iets. Het zijn vaardigheden die vanuit wetenschappelijk onderzoek ook echt werken! En iedereen kan het leren. Het is een mooie, (én gratis!) kans om door deelname aan dit project je eigen vaardigheden te vergroten gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling en het verkleinen van taalachterstanden.

Wat krijg je?
Het traject duurt 10 weken en vindt volledig op jouw locatie plaats.
Je krijgt tijdens een compacte startbijeenkomst samen met je collega’s die ook meedoen alle nodige informatie en een theoretisch kader voor de te ontwikkelen vaardigheden.
Je krijgt 2 keer een ervaren logopedist tot je beschikking op je groep.
Je krijgt persoonlijke begeleiding met hulp van de principes van video interactie begeleiding.
Je investeert in ruil voor de gratis training en coaching ongeveer 6 uur buiten je groep om. Die uren zijn ruim verspreid over de 10 weken.
Na deelname krijg je een certificaat van de Hogeschool Rotterdam.

Start
Het project willen we begin februari starten. In januari komt de logopedist langs op locatie om kennis te maken, afspraken te maken en in te plannen.

Wat levert het op?
Na de 10 weken heb je je persoonlijke doelen behaald en kun je de geleerde vaardigheden toepassen in de groep, waarbij je kunt aanpassen aan wat het kind nodig heeft om tot rijke interactie te komen. Je kunt bijdragen aan het terugdringen van taalachterstanden.

Aanmelden
Wil je dit niet missen en je gelijk aanmelden, wil je meer informatie of alleen een vraag stellen, aarzel niet en neem nu contact op. Mail naar: g.van.de.venne@logopediepraktijkhoogvliet.nl Je komt dan in contact met de logopedist van de projectgroep. Bellen of whatsappen kan ook op nummer 0650913317.

Meer informatie vind je hier:
De projectpagina van de Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/evidence-based-care/met-taal-vooraan/project/#flex

De nieuwsbrief van het project:
http://kenniscentra.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=jVV2Fk37vTcMciC&actId=31488756&command=openhtml

Het artikel in het Rotterdams Onderwijs Magazine van december:
http://www.romnieuws.nl/sites/default/files/artikelen/pdf/2_trainen_in_taal.pdf

 

Namens het hele projectteam hoop ik snel van jullie te horen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gaby van de Venne

Logopedist
Bestuurslid Zoloro
Medewerker projectteam ‘Met Taal Vooraan’

 

 

 

 

 

 

Hulp gevraagd voor onderzoek Voorlichtingsfilmpje Logopedie

Beste logopedisten,

Wij zijn drie studenten van de Hogeschool Rotterdam en studeren Logopedie. Momenteel volgen we de minor Meer Taligheid. Deze minor staat in het teken van taal, cultuur en diversiteit. Vanuit de minor voeren wij een project uit rondom de voorlichting over logopedie aan mensen met lage gezondheids-vaardigheden.

Dit onderzoek voeren wij uit in opdracht van Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro). In 2014 heeft Zoloro het boekje ‘Raffie’ ontwikkeld. In dit boekje werd uitgelegd wat logopedie inhoudt en werden tips gegeven voor het stimuleren van de spraak/taalontwikkeling. Dit boekje bleek echter voor ouders met lage gezondheidsvaardigheden te moeilijk te zijn. Deze ouders gaven aan dat het boekje te veel geschreven informatie bevatte en dat ze meer behoefte hadden aan voorlichting in de vorm van een filmpje. Wij zijn door Zoloro gevraagd om dit voorlichtingsfilmpje tijdens het betreffende project vorm te geven. Door middel van het voorlichtingsfilmpje moeten de ouders een beter beeld krijgen van wat logopedie inhoudt en wat zij kunnen verwachten tijdens het logopedisch behandelproces.

Nu we het animatiefilmpje vormgegeven hebben, zijn we erg benieuwd naar wat u als zorgverlener hiervan vindt. Daarom willen we u vragen de bijbehorende enquête na het bekijken van het filmpje in te vullen. De gegevens zullen anoniem blijven en zullen enkel voor dit onderzoek worden gebruikt. We willen u erop attenderen dat het gemaakte animatiefilmpje echt een allereerste concept is en er in grote lijnen nog veel dingen voor verbetering vatbaar zijn. We willen u vragen hier in uw beoordeling rekening mee te houden.

Het animatiefilmpje vindt u hier: https://publish.animatron.io/5f55215aeec1833b3af04983?w=640&h=360&a=1&r=0&c=01

De enquête vindt u hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcG32C1gsb7utAnyFIY5unvrI3XJrbQJxKLKxPbwktxFddUw/viewform

Hartelijk bedankt voor uw medewerking, met uw hulp kunnen ouders meer informatie over logopedie ontvangen en zo beter geholpen worden.

Met vriendelijke groet,

Demi de Groot
Alize Schot
Mandy Zwinkels

Logopediestudenten

Nieuwsbrief Met Taal Vooraan I November 2017

Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van Met Taal Vooraan | doorsturen |  afmelden |  online versie
November 2017

Nieuwsbrief
Met Taal Vooraan

Deze nieuwsbrief is voor betrokkenen bij en belangstellenden voor het project Met Taal Vooraan van Hogeschool Rotterdam en Zoloro, waarbij optimaliseren van een taalverrijkende omgeving voor kinderen in Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) centraal staat.
Citylab010 on Tour
Terugblik
Op dinsdagavond 24 oktober waren drie onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie aanwezig op de informatiemarkt van Citylab010 on tour. Hier kregen zij, samen met alle andere plannenmakers van dit jaar, de gelegenheid om het projectplan voor Met Taal Vooraan te presenteren aan geïnteresseerden. Voorbijgangers kregen de gelegenheid om hun kennis over taalontwikkeling en laaggeletterdheid te testen via een quiz.
> Lees meer
> Bekijk het interview van CityLab010 met Karin Neijenhuis
Training voor pedagogisch medewerkers: meld u aan
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, werkend op een VVE-locatie.
Deelname aan het project houdt onder andere in:

 • De training wordt kosteloos aangeboden door een logopedist van Zoloro, mits er door de cursisten deelname wordt verleend aan het evaluatie-onderzoek
 • De training vindt plaats begin 2018; voorafgaand zal er door studenten een voormeting worden verricht om een beginsituatie vast te stellen
 • De pedagogisch medewerkers besteden ongeveer 9 werkuren aan deze training (verdeeld over groepsbijeenkomsten, en coaching op de werkvloer; voor het eerstgenoemde deel moet de pm-er worden vrijgepland)

Na afloop van dit gesubsidieerde project wordt de training, tegen betaling, door logopedisten van Zoloro aangeboden aan organisaties in Rotterdam, die peuteropvang/ VVE bieden.

> Lees meer
Wat is de meerwaarde van een logopedist op een VVE?
Helpt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wel? Wat doen ze daar eigenlijk? Hoe kan ik (als logopedist) samenwerken met de leidsters? De Koninklijke Kentalis heeft dit en meer beschreven in een lijstje Veelgestelde Vragen.
> Lees meer
Even voorstellen
Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie
Het lectoraat Zorg voor Communicatie stelt de rol van de logopedist centraal in de zorg voor naasten van personen met communicatieve uitdagingen. In het project Met Taal Vooraan is de logopedist coach van pedagogisch medewerkers, zodat zij kinderen met (risico op) taalachterstanden een taalstimulerende omgeving kunnen bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de logopedist zo een waardevolle bijdrage levert aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Rotterdam.
Annelies Halm, docent-onderzoeker
Sinds oktober 2017 ben ik als junior onderzoeker betrokken bij het project Met Taal Vooraan. De impact die PM’ers hebben op de communicatieve vaardigheden kan van grote toegevoegde waarde zijn. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van het theoretisch kader van de training. Ook ben ik docent bij de opleiding Logopedie aan Hogeschool Rotterdam en werk ik al logopedist op de Professor Burgerschool in Amsterdam.
Gaby van de Venne, logopedist
Sinds 2016 ben ik bestuurslid van de Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro), een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam. Als eerstelijns logopedist werk ik nu samen met Hogeschool Rotterdam aan het project Met Taal Vooraan. We hopen een compact, betaalbaar en leerzaam coachingstraject te ontwikkelen wat aantoonbaar effect heeft op de taalverrijkende praktijkvaardigheden van pedagogisch medewerkers.
In gesprek met Sandra van Huet
Interview
Wij vroegen Sandra van Huet, beleidsondersteuner VVE en onderwijs van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO): Waarom vind je dat een VVE-locatie ‘Met Taal Vooraan’ niet mag missen?
Pedagogisch medewerkers en logopedisten zijn belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en weten elkaar goed te vinden. Het is alleen niet altijd makkelijk om logopedische adviezen om te zetten naar concreet handelen op de groep. Daarom is ‘Met Taal Vooraan’ zo’n mooi initiatief!
De kracht van het initiatief zit in het feit dat pedagogisch medewerkers naast een specialistische training ook coaching on the job krijgen van een logopediste op de groep. Hierdoor kunnen de in de training aangereikte theorie en adviezen in de praktijk worden geoefend met een taalexpert.
Behoeftenonderzoek pedagogisch medewerkers
Afstudeeronderzoek Social Work bij Hogeschool Rotterdam
Mijn naam is Myrthe Stuit en ik ben vierdejaarsstudent Social Work. Dit studiejaar mag ik werken met kinderen en taal combineren door in opdracht van ‘Met taal vooraan’ mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Ik zal mij richten op de aansluiting van het project bij de behoeften van pedagogisch medewerkers rondom taalstimulering bij peuters. De verbinding met het project Thuis in Taal zou wellicht een samenwerking tussen beide projecten kunnen betekenen.
Ontwikkeling van een meetinstrument voor taalstimulerend gedrag
Studenten minor Meer Taligheid aan het woord
Wij (Lianne, Yvanka en Milly) zijn vierdejaars Logopediestudenten aan Hogeschool Rotterdam. De eerste helft van dit schooljaar volgen wij de minor Meer Taligheid en zijn wij betrokken bij het project Met Taal Vooraan. Onze taak is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een meetinstrument (een observatielijst) waarmee het taalstimulerend gedrag van pedagogisch medewerkers beoordeeld kan worden. De resultaten leveren een bijdrage aan de inhoud van de training die later wordt gegeven aan pedagogisch medewerkers. Zelf zullen wij waarschijnlijk binnenkort langs een of meerdere VVE locaties in Rotterdam gaan om de bruikbaarheid van de observatielijst te testen.
Hogeschool Rotterdam (lectoraat Zorg voor Communicatie) ontwikkelt samen met Rotterdamse logopedisten van Zoloro een training voor pedagogisch medewerkers om taalstimulering en optimale interactie te optimaliseren en daarmee taalverrijking te kunnen bieden voor kinderen van 2-4 jaar op peutergroepen/VVE’s. De gemeente Rotterdam heeft voor een jaar subsidie verleend om de training ‘Met Taal Vooraan’ te kunnen ontwikkelen en onderzoeken.

Heb je de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem in de toekomst weer ontvangen, geef dan hier je mailadres door.

 
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
(010) 794 5185
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
Volg ons:    
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@zoloro.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Vanaf 2016 is Zoloro bezig geweest met het schrijven van de Pilot ‘logopedie op de VVE is kwaliteitsverhogend’.
De pilot heeft de naam:

Met Taal Vooraan!

Waarbij ‘vooraan’ staat voor: VOORdoen, Aangeven, Afwachten, Nadoen.

Vanaf 2016 zijn leden van Zoloro druk bezig geweest met o.a. de Hogeschool Rotterdam om een subsidieaanvraag te kunnen doen bij CityLab010 voor een Pilot op drie peuterspeelzalen/VVE’s (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie).

Klik hier voor meer informatie over dit project. 

Gezocht: bestuurslid Zoloro

vrijwilliger3-325x294Naast Anna en Gaby is er nog plaats voor minimaal 1 bestuurslid. Er zal uiteraard worden gezorgd voor een goede overdracht en inwerkperiode. Het meerjarenplan  ligt al tot en met 2019 klaar met de visie en missie van alle leden. De uitvoering hiervan is dus niet lastig, je stapt als het ware in ‘een rijdende trein’. Uit de afgelopen 5 jaar blijkt dat gemiddeld 6 bestuursvergaderingen per jaar voldoende zijn om alles goed te laten draaien. Hierin worden de ledenbijeenkomsten en de jaarlijkse regiobijeenkomst georganiseerd, de voortgang van lopende en/of nieuwe projecten besproken, de financiële status van de vereniging doorgenomen en de contacten met andere netwerken aangehaald.

Uit de reacties van eerdere en huidige bestuursleden valt te concluderen dat deelname in het bestuur als inspirerend wordt ervaren, de vergaderingen zijn efficiënt en praktisch, je krijgt energie van het breder kijken naar ons vak en ervaringen uitwisselen met collega’s.

Lijkt het je leuk om je te gaan inzetten in het bestuur? Bestuurlijke ervaring is niet nodig. Mail even naar info@zoloro.nl voor meer informatie.

Lees voor meer informatie ook de notulen van de bestuursvergaderingen: https://www.zoloro.nl/community/forum/bestuur-2/

Laatste kans: meld je nu aan! Zoloro bijeenkomst woensdag 8 november 2017 ‘MET TAAL… heb je een verhaal!’

Op woensdag 8 november organiseert Zoloro weer de jaarlijkse regiobijeenkomst. Dit jaar staat de avond in het teken van taal. 21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Wat betekent dit voor Rotterdamse zorgverleners? Wat is er aan te doen en hoe ga je hier als zorgverlener het beste mee om? 

Iedereen in de zorg heeft te maken met laaggeletterdheid. Of het nou je cliënt is of de ouder/verzorger/begeleider. Het is in Rotterdam een behoorlijk probleem. En het speelt alle leeftijdsgroepen, dus de doelgroepen van iedere zorgverlener. Logopedisten komen in hun werkveld nog vaker in aanraking met laaggeletterden. Zijn wij in onze praktijk of organisatie eigenlijk wel klaar voor het omgaan met laaggeletterden? Zijn we ons ervan bewust dat laaggeletterdheid vraagt om aanpassingen in onze organisatie?
Dit en vele andere vragen worden op de regiobijeenkomst beantwoord door Judith Bokhove en Geesje Tomassen. Een interactieve, informatieve en inspirerende avond die voor een breed werkveld interessant is. Naast logopedisten zijn ook collega’s uit andere beroepsgroepen van harte welkom! Je bent vrij om deze uitnodiging verder in jouw netwerk te verspreiden.

Meld je snel aan, want er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers! Het inschrijfformulier vind je helemaal onderaan deze pagina.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma in PDF.

Op het programma staan naast de 2 sprekers ook nog andere thema’s:

 • Een update van het pilotproject ‘Met Taal Vooraan!’ zie: https://www.citylab010.nl/plannen/mettaalvooraan-taalverrijkingopdevve
 • Judith Bokhove, logopedist en fractievoorzitter Groen Links Rotterdam over De 10 voor Taal. Dit zijn 10 actiepunten uit een initiatiefnota van politieke partijen voor een Rotterdam zonder taalachterstand. De aanpak van laaggeletterdheid vraagt een intensieve en integrale benadering. Het taalbeleid bestaat uit tien actiepunten waar Rotterdam zo snel mogelijk mee aan de slag moet: De 10 voor Taal (klik hier voor deze intiatiefnota). Met een volledige en integrale start in vier wijken, waarna we bijsturen en opschalen zodra het kan.
 • Onderzoek naar voorlichting aan ouders met lage gezondheidsvaardigheden. Dit jaar zijn er 3 logopediestudenten van de Hogeschool Rotterdam die voor Zoloro onderzoek doen naar voorlichting aan ouders met lage gezondheidsvaardigheden/laaggeletterden. Er zijn eerder al 3 onderzoeks- en ontwikkelprojecten geweest, klik hier voor een overzicht. De studenten komen kort hun onderzoek toelichten en medewerking aan logopedisten vragen.
 • Geesje Tomassen, freelance projectleider en trainer geeft de interactieve presentatie: “Is jouw organisatie klaar voor laaggeletterden?” Je krijgt inzicht in wat jij kunt doen zodat ook laaggeletterde cliënten jou kunnen begrijpen.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma in PDF.

Aanmelden? Vul je gegevens hieronder in

Aanmeldingsformulier Regiobijeenkomst 8 november 2017

Aanmeldingsformulier Regiobijeenkomst 8 november 2017

De kosten zijn €40 voor logopedisten die geen Zoloro-lid zijn. Wil je Zoloro-lid worden? Dan betaal je direct voor deze bijeenkomst maar €10. Geef dit aan bij je aanmelding.
Als je allergieën of dieetwensen hebt, dan kun je dat hier doorgeven. Ook als je wel komt, maar niet mee eet dan horen we dat graag.

Tot woensdag 8 november 2017!

 

Klik hier voor een terugblik naar de Regiobijeenkomsten van Zoloro in andere jaren.

Oproep aan Zoloro-leden: Geef je gegevens door!

De werkgroep Onderlinge Samenwerking werkt al jaren hard aan de online kaart (klik hier) met up-to-date informatie over de bij Zoloro aangesloten logopedisten voor derden (verwijzers, signalerende instanties, andere logopedisten).

Deze gegevens zijn alleen nog altijd niet of niet meer bij elk lid / elke praktijk compleet. Wij kunnen niet van iedereen nagaan wat een privé-mailadres is en wat een praktijk-mailadres en wie zijn/haar 06-nummer in de kaart voor externe mensen wil hebben en wie niet. Het gaat om de externe gegevens: Wat wil je in de kaart hebben om de vindbaarheid voor jouw praktijk te vergroten? Daarom de volgende oproep:

Controleer zelf in de  online kaart (klik hier) welke informatie er nu van jou(w praktijk) bekend is en laat vóór 31 oktober 2017 aan Feikje (feikje@logopedieommoord.nl) of Annette (annette@logopedieschollevaar.nl) weten of er iets toegevoegd, gewijzigd moet worden. De werkgroep Onderlinge Samenwerking komt in binnenkort weer bij elkaar en wijzigt dan wat er ontvangen is. 

Verder is het extra fijn als er van elk lid een foto in op de kaart komt, zodat alle leden elkaar leren kennen. Deze foto’s kunnen op de ledenbijeenkomsten worden gemaakt. Zorg dus dat je op de volgende ledenbijeenkomst komt!