Nieuwsbrief Zoloro augustus 2018

Beste collega’s,

In deze nieuwsbrief een uitgebreide update over o.a.  de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ‘Met Taal Vooraan’.

Gesprek met de gemeente
Donderdag 19 augustus hebben Karin Neijenhuis en Gaby gesproken met Petra de Hoog van de gemeente (beleidsontwikkelaar afdeling Het Jonge Kind).  We waren door haar benaderd voor een gesprek over Met Taal Vooraan.
Ze vindt, zo mailde ze, het project Met Taal Vooraan interessant en wil graag weten of er al ervaringen gebruikt kunnen worden door haar team bij het afdoen van de toezegging van de wethouder.
Ook verwacht ze van het nieuwe college een vervolg op het raadsinitiatief 10 voor taal.

Petra de Hoog was oprecht geïnteresseerd. We hebben veel over Met Taal Vooraan kunnen vertellen en hoe we de resultaten inschatten. We hebben onderling het streven/doel/droom uitgesproken om MEt Taal Vooraan op termijn (lees:over een paar jaar) ook echt onderdeel te laten zijn van het bredere beleid van de gemeente. Hierbij kun je denken aan betrekken van de HBO-coaches en Met Taal Vooran als onderdeel van een brede aanpak van professionalisering van PM’ers in Rotterdam.

We hebben afgesproken dat Karin en ik een stukje schrijven wat ze mee kan nemen in de vergadering met de wethouder. Daarna zal er waarschijnlijk weer een tijd weinig gebeuren, maar er zitten duidelijk dingen in de pijplijn en de belangstelling is er.

Schrijven algemeen stuk Met Taal Vooraan
Op 27 augustus heeft Gaby met Annelies Halm, junior onderzoeker, gewerkt aan een algemeen stuk over Met Taal Vooraan. Resultaten van de voor- en nametingen zullen nog op zich laten wachten. Het blijkt behoorlijk ingewikkeld om de data statistisch te verwerken. Er wordt gezocht naar een goede vorm. Annelies is nu met zwangerschapsverlof dus dit gedeelte ligt nu stil tot begin 2019. Gezien de belangstelling bij de gemeente en de tijd die dat kost is dat geen groot probleem maar wel jammer. Later willen we dan nog een meer wetenschappelijk stuk schrijven.

Studenten en coaching
Voor de vakantie is een studente (Myrthe Stuit) van de opleiding Social Work met een 9 (!)afgestudeerd met, even kort gezegd, een beroepsprodukt over co-coaching. Dit lijkt een mooie aanvulling te kunnen worden op Met Taal Vooraan.
Of dat zo is gaan we in het nieuwe collegejaar uitproberen. Enkele 3e jaars studenten gaan in het najaar op stage waarin ze pedagogisch medewerkers gaan coachen in taalstimulering. Met nadruk zeggen we dat het géén vervanging is van Met Taal Vooraan. Mogelijk kan het in de toekomst een vervolg zijn voor pm’ers die de training Met Taal Vooraan hebben gevolgd, met als doel de geleerde vaardigheden meer te borgen en studenten de kans te geven ervaring op te doen. In deze proef gaan we kijken of studenten (ongeveer 6 tot 8) dit überhaupt kunnen, wat het de pm’ers oplevert en wat Met Taal Vooraan eraan kan hebben.
De studenten worden begeleid door de opleiding en Gaby gaat waarschijnlijk een gastles geven over Met Taal Vooraan.

Vervolg Met Taal Vooraan?
Komend collegejaar willen we ook gaan onderzoeken of en hoe we Met Taal Vooraan breder kunnen gaan uitrollen. Bij voorkeur met een controlegroep. De financiering wordt de grootste uitdaging.
En natuurlijk: wie gaan het doen? Wie van jullie is dan bereid om in te stappen in dit veelbelovende project?
Wie wil dan tijd vrijmaken om door Gaby getraind te worden in de uitvoering van Met Taal Vooraan? Wie wil dan betaald worden om deze training bij een VVE in de buurt van jouw praktijk te gaan draaien?
Wie hiervoor animo voelt horen we graag! Mail dan naar Gaby op info@logopediepraktijkhoogvliet.nl. Het zal pas 2020 worden maar we hebben geïnteresseerden nodig om een nieuwe subsidie aanvraag te kunnen doen!!! We kunnen geen geld vragen als we geen mensen hebben.

29 november: save the date
We hebben wat eerste plannen gemaakt voor de bijeenkomst (met coaching in de logopedie als thema) op de HR op 29 november. Karin wist o.a. iemand die ze zal benaderen om te komen vertellen over coaching. Annelies Halm komt mogelijk voor Met Taal Vooraan ook al heeft ze nog verlof. Na de vakantie moet het concreter worden. Accreditatie wordt aangevraagd. Zie eerdere mail hierover. Save the date!

zoloro zomervakantie 2014