Nieuwsbrief Zoloro logopedie januari 2015

In deze nieuwsbrief:

nieuws

Data voor de Zoloro ledenbijeenkomsten 2015 bekend:

Terugblik netwerkbijeenkomsten januari 2015:

Nieuw lid benoemd in Raad van Advies ZorgImpuls namens logopedisten

Overname Logopedie Nesselande.