NVLF Discussieavond rondom afbakening logopedie op school

Op maandag 23 maart organiseert de NVLF een discussieavond voor leden over de notitie logopedie op scholen.

Tijd: 19:30 – 21:30 Locatie: NVLF, Steinhagenseweg 2b, Woerden

 Logopedie op school is sinds jaar en dag een actueel onderwerp binnen de logopedie. De huidige en toekomstige geldstromen in zowel onderwijs als zorg, maakt dat de afbakening tussen onderwijs en paramedische zorg een actueel punt is. Zowel logopedisten, zorgverzekeraars als scholen vragen om een duidelijke financiële en zorginhoudelijke afbakening: welke logopedische ondersteuning komt qua kosten ten laste van de zorgverzekeringswet en welke kosten komen ten laste van het onderwijs.

In de huidige notitie logopedie op school staat beschreven dat logopedie op school mogelijk is mits men zich houdt aan de kwaliteitseisen zoals, handelen volgens de standaarden en richtlijnen voor de eerstelijn, openingstijden buiten schooltijden, openstellen locatie voor patiënten van buiten de school, de inrichtingseisen enz. De huidige notitie is alweer een aantal jaren oud. Logopedie op school nog steeds een onderwerp dat vragen oproept. Daarom heeft de NVLF in het jaarplan 2015 opgenomen de notitie logopedie op school te herzien.

Voor deelname aan deze avond ontvangt u 50,00 euro presentiegeld en een reiskostenvergoeding van 0,29 euro per kilometer of vergoeding reiskosten openbaar vervoer 2e klasse.

Het bestuur van Zoloro zou het nuttig vinden als er Zoloro-leden aan deze avond deelnemen. Daarom graag ook even een berichtje aan het bestuur als je hierbij aanwezig kunt zijn! info@zoloro.nl 

Aanmelden kan hier via de site van de NVLF.