Logopedische producten

Er is veel informatie en materiaal te verkrijgen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het logopedische werkveld. Vanwege tijdsdruk is het voor logopedisten niet altijd mogelijk om deze informatie zelf te filteren. Zoloro wil daarom bestaande en nieuwe protocollen en producten verzamelen en verspreiden onder de aangesloten logopedisten. Zo nodig ontwikkelt Zoloro ook producten.

Wilt u één van de ontwikkelde producten van Zoloro bestellen? Dit kan via het bestelformulier. De kosten voor het bestellen van producten vindt u in het bestelformulier. U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL61 RABO 01716.95.941 t.n.v. Zorggroep Logopedie Rotterdam.

Zoloro voorziet momenteel in:

Een flyer over logopedie bij COPD
Een flyer over preverbale logopedie
Een brochure over het belang van voorlezen
Een brochure over logopedie en astma
Memoblokjes over het belang van logopedie

Voor Zoloro-leden zijn extra gratis producten te verkrijgen via de community:

Een flyer over ‘Taalfeest’ met uitleg over de inzet van logopedisten in zgn. nul-groepen, peuterspeelzalen en VVE’s.
een BHV kaart en RIE checklist
een BHV kaart en RIE checklist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de links voor: (alleen voor leden)