Organisatie regiobijeenkomst 20 november 2014

Voor de Zoloro regiobijeenkomst voor logopedisten op 20 november 2014 worden nog 2 of 3 mensen gezocht die de organisatie op zich willen nemen. Uit eerdere brainstormsessies en reacties tijdens de eerdere bijeenkomsten is al een interessant thema naar voren gekomen: Ouderbetrokkenheid in de behandeling, eventueel aangevuld met de inzet van TOLK bij de behandeling. De organisatie hiervan is een leuk, kortdurend project waarmee je snel resultaat hebt en je draagt bij aan een belangrijk (het belangrijkste?) doel van onze vereniging: elkaar als collega’s in de stad leren kennen, kennis delen en netwerken.

Accreditatie heeft voor de overgrote meerderheid van de bezoekers van de vorige bijeenkomsten geen meerwaarde, blijkt uit de gehouden enquetes. Het lijkt dan ook niet nodig dit aan te vragen, waardoor er een stuk minder werk en geld nodig is.Wat wel geregeld moet worden: een of meer spreker(s), een avond-indeling, een locatie, een uitnodiging. De draaiboeken van 2012 en 2013 zijn beschikbaar en het bestuur is bereid om mee te denken en te sturen.

Als niemand zich hiervoor aanmeldt, zal het bestuur een oplossing bedenken: we kunnen dan denken aan een loting of op alfabetische volgorde leden aanwijzen, of we moeten besluiten dat deze regionale avond niet door kan gaan, dus wil je je kwaliteiten voor dit kleine en bij voorbaat leuke project inzetten? Meld je gauw aan!