Jaarlijkse regiobijeenkomst voor logopedisten

Doelstellingen:

Elk jaar wordt een thema gekozen wat voor alle logopedisten uit het eerstelijns werkveld van belang is. Doelstellingen van de jaarlijkse bijeenkomst zijn met name:

  • Zoloro bekender en toegankelijker maken bij eerstelijns logopedisten om zo de onderlinge samenwerking te verstevigen.
  • De Zoloro-werkgroepen kunnen hun project(en) presenteren, anderen enthousiasmeren en bij de diverse projecten betrekken.
  • Kennisoverdracht: Door middel van een jaarlijkse algemene vergadering wil Zoloro specifiek voor alle eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam kennis verspreiden rondom een voor alle logopedisten relevant thema.

Het bestuur van Zoloro organiseert het symposium, van inhoud tot en met de praktische zaken. Hierbij worden zij zo nodig financieel en praktisch ondersteund door de stichting ZorgImpuls. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@zoloro.nl

Zoloro-regiobijeenkomst 2017: MET TAAL… heb je een verhaal!

Op 8 november 2017 wordt alweer de 5e regiobijeenkomst georganiseerd door Zoloro. Dit jaar staat de avond in het teken van taal. 21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Wat betekent dit voor Rotterdam? Wat is er aan te doen om dit percentage omlaag te krijgen?

Iedereen in de zorg heeft te maken met laaggeletterdheid. Of het nou je cliënt is of de ouder/verzorger/begeleider. Het is in Rotterdam een behoorlijk probleem. En het speelt alle leeftijdsgroepen, dus de doelgroepen van iedere zorgverlener. Logopedisten komen in hun werkveld nog vaker in aanraking met laaggeletterden. Zijn we in onze praktijk of organisatie eigenlijk wel klaar voor het omgaan met laaggeletterden? Zijn we ons ervan bewust dat laaggeletterdheid vraagt om aanpassingen in onze organisatie?
Dit en vele andere vragen worden op de regiobijeenkomst beantwoord door Judith Bokhove en Geesje Tomassen. Een informatieve en inspirerende avond die voor een breed werkveld interessant is. Meld u snel aan, want er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers!

Klik hier voor meer informatie. 

 

Zoloro-regiobijeenkomst 2016: Samenwerking tussen CJG,VVE en wijkteams bij de aanpak van spraak- en taalproblemen: Waar staat de logopedist? IMG_7079 IMG_7090

In het najaar van 2016 vond weer een regiobijeenkomst voor logopedisten uit de regio Rotterdam plaats. Tijdens deze avond was de Rotterdamse wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge uitgenodigd. De onderwerpen van de bijeenkomst waren: vroegsignalering en de voorschoolse aanpak van spraak – en taalproblemen. Bij zowel de signalering als de aanpak van deze problemen zijn op dit moment in de regio Rotterdam geen – weinig logopedisten betrokken, terwijl zij dé specialisten zijn op dit gebied.

De regiobijeenkomst van 2016 stond gepland op dinsdag 22 november. (klik hier voor meer informatie) 

Zoloro-regiobijeenkomst 2015: DANKZIJ DE RICHTLIJN… … lever ik vol vertrouwen logopedische zorg van goede kwaliteit Evidence-Based Practice en de Richtlijn Stotteren in de praktijk.

Op dinsdagavond 17 november 2015 vond de jaarlijkse regiobijeenkomst voor logopedisten in Rotterdam plaats. Thema’s voor deze avond waren: Evidence Based werken in de praktijk: onderzoek en behandeling en De werking van de richtlijn Stotteren in de praktijk. Klik hier voor de uitnodiging en aanmelden.

Lees hier de terugblik van de regiobijeenkomst 2015 en bekijk meer foto’s.

 

Zoloro-regiobijeenkomst 2014: “Elkaar verstaan bij logopedie? Culturele sensitiviteit en motiverende gespreksvoering”.

Op donderdagavond 27 november 2014 vond alweer de derde regiobijeenkomst in Rotterdam plaats. Alle logopedisten en logopedie-studenten uit de regio Rotterdam waren van harte welkom om aan deze avond deel te nemen. Het thema was: “Elkaar verstaan bij logopedie? Culturele sensitiviteit en motiverende gespreksvoering”. Lees hier bekijk de uitnodiging en het programma.

 

Zoloro-symposium 2013: “Stoere jongens lezen ook”

IMG_4246

Het thema van de regiobijeenkomst voor en door logopedisten op 14 november 2013 was:  “Stoere jongens lezen ook”. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst. De workshops van Daniel Albering van de Kleine Kapitein werden met enthousiasme ontvangen. Ook is het voorlichtingsboekje ‘Raffie’ gepresenteerd. Deze kan worden ingezet om logopedie beter op de kaart te zetten bij verwijzers. Het is bedoeld voor ouders van jonge kinderen en de kinderen zelf die voor het eerst naar logopedie gaan.

Lees de terugblik van de bijeenkomst hier.

 

Zoloro-symposium 2012: “Logopedie anno 2013”

20121122_203318

Het thema van het symposium op 22 november 2012 was: ‘Logopedie anno 2013’ .

Evaluatie: De sprekers hebben het vooral gehad over de toekomst van de eerstelijns logopedie. Er zijn veel ontwikkelingen en zorgen rondom de bekostiging en organisatie van de eerstelijns zorg. Ook logopedie krijgt hier mee te maken.

Het symposium duurde 4 uur en vond plaats in Rotterdam (locatie Statenburcht). Het bestuur van Zoloro heeft op deze avond alle leden en andere aanwezigen geinformeerd en uitgenodigd deel te nemen aan een discussie over de ontwikkelingen in de regio en in het land. Verder was er natuurlijk voldoende tijd zijn om elkaar beter te leren kennen en nieuws uit te wisselen. Er was een informele informatiemarkt waarop de werkgroepen hun documenten en materialen hebben gepresenteerd. Daarnaast zijn er twee externe sprekers uitgenodigd, te weten een adviseur van stichting ZorgImpuls en een medewerker van Achmea. Accreditatie voor logopedisten is toegekend door stichting ADAP.