Terugblik symposium ‘zorgtechnologie en logopedie’ 27 november 2019 – Hogeschool Rotterdam

Op woensdag 27 november organiseerde de Rotterdamse opleiding Logopedie, het lectoraat ‘Zorg voor Communicatie’ (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Zoloro hun jaarlijks symposium. Zij kijken samen met de ruim 40 aanwezigen terug op een geslaagde avond. Het doel van de avond was om met elkaar ideeën uit te wisselen over het thema zorgtechnologie in de logopedie.

Lector Karin Neijenhuis heette alle aanwezigen welkom en blikt terug op de opbrengst van de bijeenkomst van vorig jaar; het symposium met als thema ‘De logopedist als coach?!’. Daarnaast stelt zij de medewerkers en de projecten van het lectoraat Zorg voor Communicatie van dit jaar voor.

Zorgtechnologie is niet eng!

Linda Wauben, Lector Zorgtechnologie, nam ons mee in de wereld van de zorgtechnologie, van de (affectieve) robots en technische hulpmiddelen die het leven van patiënt of zorgprofessional een beetje leuker, mooier of gemakkelijker maken. Linda gaf een aantal succesvolle voorbeelden van producten voor in het ziekenhuis en voor thuis, ontwikkelt door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Betaalbare robots die kinderen met autisme kunnen helpen in het tonen van emotie, een spel ontwikkeld voor meervoudig gehandicapte kinderen, een hulpmiddel om snoeren aan een ziekenhuisbed uit elkaar te houden. Stuk voor stuk prachtige initiatieven die helpen de zorg een stukje mooier te maken. Wil je meer hierover weten? Kom dan naar het symposium over zorgtechnologie ‘nie lulle maar bouwe’  op 22 januari 2020!

 “Ik ben niet zo technisch!” of “Veel te veel gedoe!” of “Ja, daar ben ik toch niet voor opgeleid?!”

Waar blijven de logopedisten als het gaat om zorgtechnologie?

Aansluitend vertelde Emile Verhage, docent logopedie en betrokken bij de minor zorgtechnologie over de relatie tussen logopedie en zorgtechnologie. Hij benoemt een aantal uitvindingen die logopedisch toepasbaar zijn, maar waarbij logopedisten niet aan de wieg hebben gestaan. Een gemiste kans! Waar blijven de ideeën en oplossingen van de logopedisten? Hoe kan het dat als het over technologie gaat er een man voor de groep staat, terwijl er zoveel vrouwelijke logopedisten zijn? Waarom kiezen logopediestudenten niet voor de minor zorgtechnologie? “Ik ben niet zo technisch!” of “Veel te veel gedoe!” of “Ja, daar ben ik toch niet voor opgeleid?!” Gewoon een paar kreten van studenten en collega’s. Emile pleit voor verandering! De boodschap die Emile uit wil dragen is: Haal de mentale ketenen los! Ga als logopedist om de tafel zitten met ontwerpers om jullie wensen duidelijk te maken! Dat is precies wat deelnemers van deze avond in het tweede deel van het symposium hebben gedaan.

De gehoorbel

Ertugrul Cavlak en Lisa Pachen, derdejaarsstudenten van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam, vertelden wat de opleiding Logopedie doet met zorgtechnologie..

Zij benoemden hierbij de rollen innovator en ondernemer. Deze rollen komen onder andere terug in het vak ‘Organiseren en innoveren’ in jaar 2. Hiervoor hebben deze studenten een innovatief idee tot een product ontwikkeld. Zij presenteerden met trots ‘De Gehoorbel’. Dit is een gehoorapparaat met de nieuwste technische ontwikkelingen in de vorm van een oorbel. De gehoorbel speelt in op de schaamte die slechthorenden ervaren bij het dragen van een gehoorapparaat.

Afsluiting

Tot slot werden op interactieve wijze de opgedane kennis en ideeën verzameld. Hierbij werden aan de ene kant behoeften gemeld aan nieuwe apps, overzichten van apps, maar ook technische hulpmiddelen voor biofeedback over tongbewegingen of lipsluiting, of een beker die vanzelf kantelt tijdens het drinken. Er werden verzamelplaatsen voor digitale middelen uitgewisseld, waarbij bleek dat elk idee ook al eerder bedacht (en uitgevoerd) is. De NVLF, die aanwezig was, investeert in platforms voor uitwisseling tussen professionals onderling. Het verbeteren van telelogopedie werd ook als wens geopperd.
Deelnemers gingen vol nieuwe input naar huis.
Mede namens Zoloro                                          
Karin Neijenhuis
Lectoraat Zorg voor Communicatie / opleiding logopedie