Uitnodiging bijeenkomst 11 april: Regionale Samenwerking Paramedische Zorg

Stevige paramedische samenwerking in de regio draagt bij aan betere zorg dicht bij huis. Zorg die meer aansluit bij wat de patiënt nodig heeft. Een werkgroep van diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten is met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke vertaling hiervan naar de regio Rotterdam.

Regionaal Paramedisch Netwerk

Er is behoefte aan korte lijnen en goede samenwerkingsafspraken met huisartsen, ziekenhuis, gemeente en andere partijen in zorg & welzijn. Dit hoopt de werkgroep te bereiken door bundeling van krachten in de vorm van een paramedisch netwerk. Een netwerk waarin paramedici van en met elkaar leren, samen innoveren en een serieuze gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen.

Kom naar de bijeenkomst op 11 april 2019

Om een aanspreekbaar netwerk te vormen in Rotterdam is hebben we u nodig! Bent u diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar en Mensendieck en geïnteresseerd om hierover mee te praten? Kom dan op 11 april naar de bijeenkomst en meld u aan!