Verslag Ledenbijeenkomst 9 februari 2015

Op maandagavond 9 februari 2015 vond de eerste Zoloro-ledenbijeenkomst van 2015 plaats. De opkomst was hoog en het was een nuttige en gezellige avond met veel informatie-uitwisseling.

Op de agenda stonden o.a. :

  • Succesverhalen van onlangs vrijwillig geauditeerde praktijken in Rotterdam;  Tiana van Wijngaarden heeft hun ervaringen verteld en er was uitgebreid de mogelijkheid tot vragen stellen. 
  • Samenwerkingsplan Zoloro met externe partners zoals Jeugdhulp, Auris en ELL. 
  • Update meerjarenplan Zoloro 2015 – 2020

Op deze avond was er de mogelijkheid voor de leden om opnieuw gratis een stapel ‘Raffiefolder’ te ontvangen. Deze eenvoudige en toegankelijke voorlichtingsfolder over logopedie is gericht op jonge kinderen en hun ouders die binnenkort zullen beginnen met logopedische behandeling. De bedoeling is deze folder te verspreiden bij voorscholen, groepen nul, peuterspeelzalen en verwijzers zoals CJG en huisartsen. Indien je niet aanwezig kunt zijn, maar wel een stapel ‘Raffiefolders’ wilt ontvangen, dit even aangeven bij je afmelding, dan worden ze voor je apart gehouden.

Klik hier voor de agenda van de ledenbijeenkomst op 9 februari 2015

Het volledige verslag van de avond  staat hier op de community. Hierin vind je ook de link naar de presentatie en de uitslag van de enquête over het tarief verslaglegging (alleen voor leden)

Volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 2 juni 2015

Onderwerpen:

  • Algemene ledenvergadering met stemming over diverse onderwerpen
  • Presentatie meerjarenplan met uitgewerkte visiestandpunten
  • Overleg met logopedisten Jeugdzorginstellingen (Stek / de Kleine Plantage)

Ben je nog geen lid, maar zou je graag eens vrijblijvend kennismaken? Dat kan altijd tijdens een ledenbijeenkomst, je bent van harte welkom. Geef je op via info@zoloro.nl.

Lees hier meer over wat een lidmaatschap jou op kan leveren en wat de ervaringen van de leden zijn.