Uitnodiging Zoloro ALV 15 januari 2018

Beste collega’s,

Jullie zijn in gedachten waarschijnlijk nog bij werk en kersthapjes, maar maandag 15 januari staat de jaarlijkse algemene ledenvergadering met nieuwjaarstoast op het menu.

We hebben belangrijke dingen te doen. We maken ons zorgen over de toekomst van Zoloro en willen samen met jullie vooruitkijken. Plannen bijstellen en maken, taken verhelderen en verdelen.

Dit klinkt misschien saai, maar dat hoeft het niet te zijn als iedereen er is en we gezamenlijk vooruit kijken. De beste Zoloro avonden waren die met veel collega’s!

Samen streven naar het waarmaken van onze missie en visie. Kernwoorden hierin zijn aanspreekpunt, slagkracht, uitvoeren, profileren, netwerken.
Anna en ik besturen Zoloro nu een jaar en aan veel dingen die voorbij de basis gaan komen we niet toe. Dat bleek toen we samen keken naar het Zoloro Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 (MJBP). We raken zelf het overzicht en de draad kwijt. We vragen jullie dus om hulp.

Het is dus voor iedereen belangrijk en dus essentieel dat je er bent!

Het MJBP loopt tot 2019, maar gezien onze zorgen over het voortbestaan van Zoloro doen we dat nu.

Print het MJBP uit en neem het mee, want die heb je nodig. Er is geen beamer. Nog beter als je vooraf het MJBP even bestudeert en waar mogelijk al notities maakt. Wat kan anders, wat kan weg, wat kan beter, wat moet er weg, wat moet er bij, wat is onduidelijk enz.

Laten we zorgen voor een productieve avond. Samen. Voor Zoloro, wat ons betreft moet blijven bestaan. We willen kunnen toasten op een nieuw jaar met een sterke zorggroep!

Agenda:

18.30 uur Inloop Bubbels + eten

19.00 uur Opening/ terugblik 2017/ update Met Taal Vooraan

19.10 uur Meerjarenbeleidsplan en de toekomst van Zoloro

20.00 uur Koffiepauze

20.15 uur Bespreking wijzigingen in meerjarenbeleidsplan

21.15 uur Afronden

21.30 uur Einde bijeenkomst

Aan- of afmelden via info@zoloro.nl vóór 8 januari 2018.

Volgende bijeenkomsten:

  • dinsdag 13 maart 2018
  • woensdag 16 mei 2018
  • juli 2018: Bijeenkomst op de Hoge school
  • donderdag
  • 20 september 2018
  • november 2018