Update project Met Taal Vooraan juli 2022

We zijn blij te kunnen melden dat het oorspronkelijke Zoloro-project ‘Met Taal Vooraan’ een vervolg heeft gekregen. In juni 2022 ging de train-de-trainer van Met Taal Vooraan van start. Annelies Halm en Gaby van de Venne hebben de training gegeven aan 8 collega’s. Deze training is het vervolg op de pilot waarbij pedagogisch medewerkers werden getraind in het toepassen van interactie uitlokkende strategieën en taaluitbreidende strategieën met peuters op de peuterspeelzaal. De logopedisten die deze 2-daagse training hebben gevolgd gaan hierna de training met pedagogisch medewerkers uitvoeren op een peuterspeelzaal bij hen in de buurt.
Heb je ook interesse in het volgen van deze training of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Tiana van Wijngaarden. Zij gaat de vervolgtraining geven vanuit Expertisecentrum Uniek en in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie.
Lees alles over dit project en hoe het tot stand kwam op: https://www.zoloro.nl/met-taal-vooraan-taalverrijking-op-de-vve/.