Update project Met Taal Vooraan 2019

Een aantal Zoloro-leden is enkele jaren geleden gestart met brainstormen over de preventieve aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen. De logopedisten zijn van mening dat een logopedist veel kan betekening voor het verbeteren van de taalvaardigheid bij kinderen. Dit was mede de aanleiding om de vereniging Zoloro op te richten. Één van de ideeën heeft geresulteerd in het project ‘Met Taal Vooraan’. Nu is er nieuws over dit project!

Annelies Halm ( docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam) heeft, met medewerking van Karin Neijenhuis en Gaby van de Venne, over het Zoloro-project Met Taal Vooraan een artikel geschreven  voor Vakblad Vroeg. Hieronder kun je dit artikel lezen of klik hier.  
De subsidie voor een vervolg op Met Taal Vooraan is aangevraagd bij CityLab010. We verwachten in november bericht hiervan. Dit is later dan we hadden verwacht en daarmee zal de train-de-trainer cursus voor de logopedisten van Zoloro ook later in het jaar worden. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben hierover bericht gehad van Karin Neijenhuis.

Lees hier alles over dit project.