Vacature Raad van Advies ZorgImpuls – logopedist

Beste logopedist,

Graag brengen we het volgende onder uw aandacht.

Per 1 februari 2019 loopt de zittingstermijn van één van onze Raad van Advies leden af. We zoeken daarom een opvolger namens de beroepsgroep logopedisten.

ZorgImpuls

ZorgImpuls is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en een adviesbureau voor het organiseren van toekomstbestendige samenwerking in zorg en welzijn. We verbinden, adviseren en begeleiden organisaties en professionals uit o.a. zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars om de veranderingen vorm te geven op het gebied van populatiemanagement, zorg op de juiste plek en ketenoptimalisatie. Met overzicht van het zorglandschap en kennis van de zorg, het beleid en de ontwikkelingen, maken we vraagstukken inzichtelijk en concreet.

Afgestemd op de aard van het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, programmamanager of informatiemanager.

ZorgImpuls maakt deel uit van het landelijk ROS-netwerk en is lid van brancheorganisatie InEen.

Raad van Advies

ZorgImpuls werkt voor de ROS-taak met een Raad van Advies waarin de eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Belangrijkste taak van de leden is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. De Raad van Advies vergadert vier keer per jaar en wordt afwisselend voorgezeten door de voorzitter Raad van Advies en de bestuurder van ZorgImpuls.

Profiel

We zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Praktiserend logopedist met eigen (groeps)praktijk in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Lansingerland of Barendrecht;
  • Bij voorkeur deelnemer van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband of netwerk;
  • Onderhoudt nauw contact met collega’s uit eigen beroepsgroep;
  • Beschikt over kennis van ontwikkelingen binnen de eigen beroepsgroep en algemeen binnen de zorg, bij voorkeur reeds enige jaren;
  • Gemotiveerd om bij te dragen aan de doelstelling van ZorgImpuls;
  • Is in staat over de grenzen van eigen werkgebied/ doelgroep te kijken;
  • Heeft geen onverenigbaarheid door nevenfuncties of andersoortige belangenverstrengeling.

Vergoeding

De leden van de Raad van Advies ontvangen een geringe vacatievergoeding voor hun werkzaamheden.

Sollicitatieprocedure

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u voor 10 januari 2019 reageren door een brief met motivatie en achtergrond te sturen naar secretariaat@zorgimpuls.nl. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer C. Sier, voorzitter Raad van Advies (010- 4807845) of tot de bestuurder, de heer R.F. Waterreus (010-241 02 22).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.