Verslag NVLF netwerkbijeenkomst 22 juni 2014

organigram_2012_Op woensdag 22 juni vond in Woerden een netwerkbijeenkomst plaats voor netwerken waarin leden van de NVLF samenwerken. Namens Zoloro waren Monique en Geke hierbij aanwezig.

Op het programma stonden twee presentaties rondom profilering van ons vak en de belangen van het eigen netwerk in de eigen regio/gemeente. De gemeenten worden steeds belangrijker in de verdeling van de financieën , daarom is het ook noodzakelijk dat de lokale netwerken hun gemeenteraad gaan benaderen en gaan lobbyen voor het behoud van goede en toegankelijke logopedische zorg.

Hoe pak je dit aan? In grove lijnen werd dit raamwerk geschetst:

  • Wie vertegenwoordig je in je netwerk, want zijn hún belangen: ‘ken je achterban’
  • Bij wie wil je iets bereiken: ‘ken je tegenpartij en verplaats je in hen’
  • Wat is je doel: ‘maak het concreet’
  • Waarom is dit je doel: ‘verzamel argumenten’
  • Hoe kun je dit doel behalen: ‘maak gebruik van een goede timing en gepaste middelen’
  • Wat zijn bij dit hele proces mogelijke valkuilen: ‘leer o.a. van de ervaring van andere partijen, zoek samenwerking met andere paramedische zorgverleners’

Het was daarnaast erg interessant van elkaars netwerk te horen en te leren. Het De NVLF heeft aangegeven Zoloro bij het uitwerken van een profileringsplan binnen de gemeente te willen gaan ondersteunen.

Daarnaast presenteerde de NVLF hun promotie/mediaplan voor najaar 2014 rondom de contractering van eerstelijns logopedie. Het doel is om pro-actief de kwaliteit van de huidige eerstelijns logopedie aan te tonen en te etaleren, om op voorhand in de media te laten zien hoe goed onze zorg is. Hiervoor is input vanuit het werkveld hard nodig. Het bestuur van Zoloro zal namens de leden een aantal onderwerpen uitwerken die de NVLF zal gebruiken voor het uitzetten van het promotieplan.

Het NVLF promotieplan najaar 2014 bestaat uit 3 fasen:

NVLF promoplan najaar 2014