Projecten

Hier vindt u een kort overzicht van de projecten waar Zoloro bij betrokken is of is geweest:

Vroegsignalering en preventie:

Jaarlijks terugkerende Regiobijeenkomst Logopedisten

Project logopedie bij COPD

Onderlinge Samenwerking

PR van logopedie in de regio

Voorlichting aan ouders over spraak- en taalontwikkeling (Raffie)

Risico-inventarisatie en Bedrijfshulpverlening (BHV)

Samenwerking met Achmea

Eerstelijns CVA-Netwerk Rijnmond (ECNR)

Zoloro Academy