Projecten

Hier vindt u een kort overzicht van de projecten waar Zoloro bij betrokken is of is geweest:

Vroegsignalering en preventie:

Jaarlijks terugkerende Regiobijeenkomst Logopedisten

Project logopedie bij COPD

Onderlinge Samenwerking binnen Zoloro

Promotie van logopedie in de regio Rotterdam

Risico-inventarisatie en Bedrijfshulpverlening (BHV) voor logopedisten

Samenwerking met Zilveren Kruis Achmea

Eerstelijns CVA-Netwerk Rijnmond (ECNR)

Opzetten van een regionaal netwerk voor Paramedici in de eerstelijn: Paramedisch Platform Nederland (PPN)

 

Heeft u vragen over een project? U kunt ons altijd benaderen via info@zoloro.nl, wij geven u graag een toelichting.