Groep nul

WordleZoloro speelt in op het Rotterdamse onderwijsbeleid Beter Presteren.

Dit onderwijsbeleid heeft tot doel onderwijsresultaten te verhogen en achterstanden terug te dringen.

Één van de pijlers van de gemeente Rotterdam is “groep nul”: “Groep nul” moet kinderen van twee en drie jaar voorbereiden op de basisschool. Het doel is het grootste deel van een mogelijke taalachterstand vóór de start in groep 1 in te lopen. Logopedisten zijn dé specialisten op het gebied van taalontwikkeling bij het jonge kind. Zoloro heeft daarom de volgende uitgangspunten:

  1. Preventief ingrijpen bij een dreigende taalachterstand zorgt ervoor dat een kind zich beter leert uiten.
  2. Hierdoor is minder aanleiding tot problemen in de opvoeding.
  3. Hierdoor ontstaan minder problemen bij het volgen van onderwijs.

De Zoloro werkgroep “Groep nul en logopedie” heeft als doel de Rotterdamse eerstelijns logopedisten te ondersteunen om concreet te kunnen bijdragen aan het terugdringen van taalachterstanden bij jonge kinderen en het vroegtijdig signaleren van een taalstoornis.

Logopedisten kunnen bijvoorbeeld:

  1. Pedagogisch medewerkers individuele coaching geven
  2. Groepen ouders coachen
  3. Cursussen geven voor groepen pedagogisch medewerkers

Aangezien logopedisten breed inzetbaar zijn en de vragen per groep nul kunnen verschillen, is het de bedoeling dat de Zoloro-logopedisten maatwerk leveren. De basisscholen in Rotterdam met een groep nul hebben daarom in het voorjaar van 2014 een informatiepakket ontvangen. Hierin staat uitleg over de mogelijkheden en de voordelen van het inschakelen van een logopedist in het kader van taalontwikkelingsproblemen. Hierin worden ook de adresgegevens van de deelnemende logopedisten genoemd. Bekijk hier de flyer die verstuurd is. Bij het pakket zit ook de factsheet ‘De feiten op een rij: Problemen in de taalontwikkeling van jonge kinderen‘, gemaakt door taalkundige Monique Bisschop, in opdracht van Zoloro.

De ervaringen van deze projectgroep hebben in 2016 – 2017 geleid tot het ontstaan van het project ‘Met Taal Vooraan’.