COPD

De werkgroep COPD heeft 2 informatieve producten ontwikkeld rondom het thema ‘adem’:

In 2012 heeft de werkgroep COPD daarnaast twee invullijsten ontwikkeld. Één lijst is bedoeld als checklist voor logopedisten bij de behandeling van COPD en de andere lijst voor andere (para)medici die werken met COPD-patiënten. Hiermee kunnen professionals observeren en vragen of er logopedische klachten zijn rondom de COPD. Beide lijsten zijn ontwikkeld vanuit de theorie, maar nog niet getoetst in de praktijk.

Hiervoor zijn 4 gezondheidscentra in Rotterdam benaderd met het verzoek of de (para)medici de observatielijst een aantal keer willen invullen voor hun COPD-patienten. Ons doel is duidelijk krijgen of de lijst in de huidige vorm bruikbaar is of dat er nog aanpassingen nodig zijn.

In 2013 zal de werkgroep de gezondheidscentra reminders sturen en zal er een evaluatie volgen van de voortgang in het onderzoeksproces.

Voor vragen en contact: Neem contact op met Zoloro via info@zoloro.nl