Onderlinge Samenwerking

Zoloro kaartHet zorgbeleid en de behoeften in de samenleving veranderen voortdurend. Zoloro houdt deze veranderingen in het oog en helpt de leden hierop in te springen. De Zoloro-leden zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen via de interne ‘community’ discussiëren, overleggen, producten delen, verwijzen, adviseren etc.

De werkgroep Onderlinge Samenwerking is in 2012 gestart met het verzamelen van extra gegevens over de eerstelijns logopediepraktijken en de werkzame logopedisten in Rotterdam.

In 2013 is met de verzamelde informatie een overzicht gemaakt van de praktijken waar Zoloro-leden werken en hun specialisaties. Dit kan gebruikt worden door patiënten en verwijzers bij het zoeken naar een geschikte logopedist.

Daarnaast krijgen Zoloro-leden zelf een nog uitgebreider overzicht van de (bijzondere) kwaliteiten van andere Zoloro-leden. Dit kan gaan om specialisaties binnen het logopedische behandelveld, maar ook om extra opleidingen, netwerkmogelijkheden, contactgegevens en bijvoorbeeld services en mogelijkheden van de praktijk.

Het overzicht van de bij Zoloro aangesloten praktijken zal regelmatig ge-updated worden.

Contactpersoon van de werkgroep is Feikje Nassy, te bereiken via: feikje@logopedieommoord.nl