Voorlichting aan ouders over spraak- en taalontwikkeling

voorkant RaffieDe werkgroep Productontwikkeling van Zoloro is in 2012 gestart met het ontwikkelen van eenvoudig en toegankelijk voorlichtingsmateriaal over logopedie voor jonge kinderen en hun ouders die binnenkort zullen beginnen met logopedische behandeling. In samenwerking met studenten van de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam is een aantrekkelijk boekje gemaakt met daarin de gang van zaken voor de eerste afspraken bij de logopedist, enkele algemene adviezen en spelletjes om de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Er zijn intussen in verschillende fasen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gedaan in opdracht van Zoloro door studenten van de opleiding logopedie van de Hogeschool Rotterdam:

fase 1: ontwikkelen van voorlichtingsboekje Raffie (Minor: ‘Zorg voor kind en jeugd met specifieke zorgbehoeften’ 2012-2013)

fase 2: evaluatieonderzoek naar de verspreiding en werkbaarheid van voorlichtingsboekje Raffie (2016)

fase 3: onderzoek naar logopedische voorlichting aan ouders met lage gezondheidsvaardigheden. (Minor MeerTaligheid 2016-2017)

fase 4: onderzoek met als eindproduct een filmpje voor laaggeletterde ouders over logopedie bij spraak- en taalproblemen (Minor MeerTaligheid 2017-2018)

Contactpersoon vanuit Zoloro voor dit project is: Geke Both te bereiken via info@zoloro.nl