Risico-inventarisatie en Bedrijfshulpverlening

Het zal de zorgverlener niet ontgaan zijn dat in het afgelopen jaar het topic “Patiëntveiligheid” regelmatig in het nieuws is geweest via publicaties, enquêtes e.d. In het kader van kwaliteitsontwikkeling en professionalisering houdt deze werkgroep zich bezig met de andere aspecten van “Veiligheid” binnen het werkveld van de Logopedie.

Naast de vakgerichte eisen zoals deze door de NVLF als beroepsvereniging geformuleerd worden, bestaan er naast Patiëntveiligheid ook eisen vanuit de Arbeidsomstandigheden-wetgeving aangaande de veiligheid en gezondheid van werknemers in deze zorgsector. Ook de Zorgverzekeraars stellen binnen hun contracten eisen betreffende een adequate behandelomgeving van hun cliënten.

De werkgroep houdt zich bezig met een aantal aspecten binnen dit werkgebied zoals:

  1. Het toetsen van de gestandaardiseerde vragenlijst die alle risico’s voor cliënten en zorgverleners in kaart brengt en is ontwikkeld door de NVLF. De werkgroep heeft dit model getoetst aan eigen ervaringen en hierbij commentaar geleverd ter verbetering van dit model. De introductie via de NVLF zal hopelijk gauw plaatsvinden zodat alle logopedisten hiervan kunnen profiteren. Ter voorbereiding hierop en in afwachting hiervan is een checklist ontwikkeld voor logopediepraktijken, waarin gecontroleerd wordt op: kwaliteit, Arbo-wetgeving en milieu. Deze checklist is beschikbaar voor Zoloro-leden
  2. Er is een BHV-noodkaart ontwikkeld, wat een verplicht onderdeel is in de Arbo-wetgeving. Deze noodkaart is beschikbaar voor Zoloro-leden
  3. Er wordt een training aangeboden op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) voor alle logopedisten binnen de groep Zoloro, toegespitst op de huidige eisen in de wetgeving en de knelpunten binnen de logopedische praktijk. Lees meer…

Contactpersoon van BHV/RIE is Tiana van Wijngaarden, te bereiken via info@zoloro.nl

BHV kaart en RIE checklist