CJG

De Zoloro projectgroep CJG had als hoofddoel de samenwerking tussen CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) en vrijgevestigde logopedisten in de regio Rijnmond (Zoloro-leden in de eerste plaats) stimuleren en verbeteren.
Hierbij wordt uitgegaan van eigen ervaringen van projectleden, de andere Zoloro-leden en zo mogelijk overige vrijgevestigde logopedisten. Ook wordt de dialoog aangegaan met de staf van het CJG Rijnmond, zodat er op hoger niveau (regiobreed i.p.v. in de wijk) gekeken kan worden waar protocollen, kennis, scholing etc. aangevuld kunnen worden.

Preventie werkt kostenbesparend. Dat dit ook geldt voor kinderen met een taalstoornis is opnieuw gebleken uit wetenschappelijk onderzoek van Heleen van Agt van het Erasmus MC: “Tijdige herkenning taalstoornis: minder kinderen naar speciaal onderwijs“ in februari 2006. U kunt het gehele proefschrift hier vinden.

Wanneer kinderen vroegtijdig gescreend worden op taalstoornissen, kost dit 2 miljoen euro per jaar.  Maar daarmee bespaart het speciaal onderwijs zo’n 5 miljoen euro. Zoloro wil daarom preventie een belangrijk onderdeel laten zijn én blijven van logopedische interventie. Zo waren logopedisten van Zoloro onder andere in het kader van preventie actief in de werkgroep “Groep 0″ , een project van de gemeente Rotterdam en in de werkgroep “CJG”.