Woensdag 5 juli 2017 Jaarlijkse (Zoloro) bijeenkomst op de Hogeschool Rotterdam

 

Kenniscentrum Zorginnovatie
Bijeenkomst ‘praktijkgericht onderzoek in de zorg voor communicatie’

Woensdag 5 juli 2017
Van 19.00 – 21.15 uur


Wat levert samenwerking met Hogeschool Rotterdam op als ik projectideeën indien? Wat kan ik verwachten van Logopedie studenten? Hoe kan ik zelf bijdragen aan praktijkgericht onderzoek? Hoe doen collega’s dit eigenlijk?

Op woensdagavond 5 juli aanstaande beantwoorden ZOLORO en Hogeschool Rotterdam deze vragen tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst. Deze avond staat in het teken van de samenwerking tussen het lectoraat Zorg voor Communicatie, de opleiding Logopedie en het werkveld. De lector en docent-onderzoekers presenteren kersverse onderzoeksresultaten die in samenwerking met de praktijk en studenten zijn verkregen. Tevens presenteren zij de uitslag van het vragenlijstonderzoek dat onlangs is uitgezet in het werkveld.

In interactieve sessies wordt gediscussieerd over relevante onderzoeksthema’s, die vervolgens samen met het lectoraat en studenten/docenten kunnen worden uitgewerkt. De keuze voor deze parallelsessies kunt u ter plekke maken.

Accreditatie voor deze bijeenkomst is in aanvraag bij Stadap.

Aanmelden >>
Reserveer de datum alvast in uw agenda en meld u vóór 21 juni aan.
Datum: 5 juli 2017
Programma:
18.15 – 19.00 uur: Lichte maaltijd (optioneel)
19.00 – 19.30 uur: Keynote ‘innovatie in de zorg voor communicatie; een praktijkgerichte benadering’ door lector Karin Neijenhuis
19.30 – 20.15 uur: Informatiemarkt: posters van onderzoeksprojecten van derde- en vierdejaars Logopedie studenten
20.15 – 21.15 uur: Diverse parallelsessies over de thema’s meertaligheid, taalontwikkeling in de Rotterdamse voorschool, taal/studiesucces en gehoor, online therapie met Logoclicks, ondersteunde communicatie bij afasie, en afasie en identiteit
Locatie: Hogeschool Rotterdam
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
Tweede verdieping
Routebeschrijving

Met vriendelijke groet,
Dr. Karin Neijenhuis
Lector zorg voor communicatie
Kenniscentrum Zorginnovatie

Namens Zoloro,
Gaby van de Venne
Logopedist

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnvovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
010 – 794 5185
kenniscentrumzorginnovatie@hr.nl
Volg ons: