Zoloro Ledenbijeenkomsten 2017

Zoloro organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten, waarvan de meesten exclusief voor de Zoloro-leden. In juni of juli van elk jaar wordt er een bijeenkomst samen met de Hogeschool Rotterdam georganiseerd, waarbij een selectie van de afstudeeronderzoeken van dat jaar worden gepresenteerd. In november van het jaar wordt er een regionale bijeenkomst gehouden waarbij alle logopedisten en ook andere beroepsgroepen welkom zijn. Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar onderling beter te leren kennen en met elkaar verschillende onderwerpen per jaar te kunnen bespreken. In 2017 zijn dit de data van de Zoloro-bijeenkomsten, zet de data nu in je agenda!

We zijn altijd op zoek naar onderwerpen die voor alle eerstelijns logopedisten interessant zijn. Heb je zelf interessante onderwerpen, mail deze naar info@zoloro.nl .welkom

Ben je nog geen lid, maar zou je graag eens vrijblijvend kennismaken? Dat kan natuurlijk altijd tijdens een ledenbijeenkomst, je bent van harte welkom! Geef je even op via info@zoloro.nl.

Lees hier meer over wat een lidmaatschap jou op kan leveren en wat de ervaringen van de leden zijn.